Ngày 29-7, NBU đã tổ chức bán đấu giá ưu đãi ngoại tệ cho khách hàng là cá nhân có vay tín dụng ngoại tệ. Cụ thể, NBU đã bán 23,681 triệu đô la với giá 7,7 grivna/đô la. Có 55 ngân hàng tham giá mua đấu giá.

Đấu giá ngoại tệ ưu đãi được NBU tổ chức bắt đầu từ ngày 27-2 nhằm phục vụ cho các khách hàng thanh toán tín dụng ngoại tệ. Các ngân hàng phải bảo đảm bán hết số ngoại tệ mua đấu giá với giá không vượt quá giá mua đấu giá cộng thêm 0,2% tổng số mua để nộp quỹ hưu trí.

Trong trường hợp giao dịch thanh toán tín dụng được thực hiện qua tài khoản vãng lãi thì ngân hàng không được thu bất kỳ khoản phí mở tài khoảm hoặc phí thực hiện giao dịch nào.

Cùng ngày, NBU cũng quyết định hạ tỷ giá chính thức tính theo giá trung bình trên các giao dịch liên ngân hàng cho ngày 30-7 là 7,7000 grivna/đô la.

Trong ngày giao dịch trước NBU đã tăng giá chính thức tính theo giá trung bình các giao dịch liên ngân hàng cho ngày 29-7 là 7,6901 grivna/đô la( tăng 0,14 cô pếch so với ngày hôm trước).
Đây được đánh giá là các khởi động cho hoạt động tích cực của NBU nhằm kiềm giữ tỷ giá đồng grivna tại Ucraina.

Phuong Anh
theo UNIAN