Ngân hàng quốc gia Ucraina đã chuẩn bị cho các ngân hàng sẵn sàng với các thay đổi trạng thái ngoại tệ mở, bãi bỏ một loạt các giới hạn. Tới đây trạng thái ngoại tệ mở sẽ được trừ ra dự trữ ngoại tệ để chi tín dụng và các tài khoản ngoại bảng của ngân hàng hiện đang đọng hàng tỷ đô la. Giới ngân hàng nói rằng thay đổi chuẩn giao dịch buộc họ sẽ phải bán ngoại tệ, và việc hình thành dự trữ grivna cho tín dụng ngoại tệ sẽ tác động đến giá trị dịch vụ đối với người vay.

NBU quyết định bỏ một loạt các giới hạn về trạng thái ngoại tệ mở. Theo quyết định đã ban hành của NBU số 107 “Về những sửa đổi một số quyết định quy chuẩn của NBU và ấn định giới hạn trạng thái ngoại tệ mở của ngân hàng”, từ ngày 23-4 sẽ huỷ bỏ giới hạn 15% đối với trạng thái ngoại tệ mở, trường bằng ngoại tệ lưu hành (L14-1), giới hạn 5% đối với trạng thái ngoại tệ trường (đoản) bằng ngoại tệ không lưu hành (L15-1, L15-2) và kim loại ngân hàng (L16-1 và L16-2), bỏ giới hạn 10% trạng thái trường và đoản của các giao dịch trả trước (L17-1, L17-2).

Giới hạn trạng thái ngoại tệ mở (L13) đợc NBU giữ nguyên ở mức không quá 30%, trạng thái ngoại tệ mở, đoản chung (L13-2) – dưới 10%, trạng thái ngoại tệ mở, đoản (L13-1) – dưới 20%. Từ ngày 23-4 trong thời hạn 60 ngày các ngân hàng phải thay đổi trạng thái ngoại tệ theo đúng chuẩn mới. Trong trường hợp vi phạm hai lần trong một tháng NBU có thể hạn chế hoặc cấm ngân hàng thực hiện một số loại giao dịch. Mức phạt NBU đề ra có thể từ 10 nghìn grivna đến 1% vốn pháp định. Ngoài ra, trong hướng dẫn về hoạt động ngân hàng còn bỏ chuẩn rủi ro trạng thái ngoại tệ mở (trường, đoản) H13.

H13 được coi là tương quan giữa trạng thái ngoại tệ mở chung bằng tất cả các loại ngoại tệ và kim loại quý quy đổi ra grivna với vốn điều tiết của ngân hàng. Tính đến 1-3 theo hệ thống H13 là 12,041%, H13-1 – 8,6897%, H13-2 – 3,3816%. Trong giới hạn trạng thái ngoại tệ ngân hàng có hể tự do mua ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng.

Các ngân hàng tham gia thị trường nói rằng việc thay đổi giới hạn là bước chuẩn bị để thông qua một loạt các quy định mới trong tính toán trạng thái ngoại tệ. “NBU bãi bỏ một số giới hạn là để thay đổi một số chuẩn. Mới đây NBU đã gửi đến Bộ tư pháp một quyết định, sắp tới đây sẽ được thông qua, – nhân viên kế toán một ngân hàng có vốn nước ngoài cho biết. – Quyết định đó đưa ra một số thay đổi trong tính toán trạng thái ngoại tệ. NBU không muốn đưa vào mục này dự trữ dành cho tín dụng ngoại tệ và các tài khoản ngoại bảng. đây là trạng thái đoản, nếu loại nó ra, chỉ còn lại các trạng thái trường, và ngân hàng sẽ phải bán ra nhiều ngoại tệ hơn”.

Đối với các doanh nghiệp tín dụng việc hình thành dự trữ dành cho

 tín dụng ngoại tệ sẽ phức tạp hơn vì chúng phải chuyển thành grivna. “Lượng dự trữ này trong trạng thái ngoại tệ rất lớn, các ngân hàng sẽ cần bán ra hàng tỷ đô la, bán tất cả các dự trữ cho tín dụng ngoại tệ, – thủ quỹ một ngân hàng khác nói. – khi cấp tín dụng một phần tiền sẽ đưa vào dự trữ, và nếu người vay không hoàn lại khoản vay, số dự trữ sẽ tăng đến 100% tổng số nợ. Nợ được trừ dần vào dự trữ. Nhưng với thay đổi này ngân hàng sẽ phải mua lại toàn bộ số nợ tại thị trường liên ngân hàng để đóng trạng thái ngoại tệ. Nó có thể làm tăng giá phí dịch vụ đối với khách hàng vay tín dụng”.

Phương Anh tổng hợp
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề