Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) sẽ áp dụng chế tài đối với các tổ chức tài chính phi ngân hàng do những vi phạm pháp luật về vấn đề phòng ngừa và chống rửa tiền, thu nhập bằng con đường phạm tội, chi tiền cho chủ nghĩa khủng bố và chi tiền phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong quyết định của NBU số 316 “về áp dụng chế tài đối với các tổ chức tài chính phi ngân hàng” được đăng tải trên website của nhà điều tiết NBU.
Theo tài liệu này, NBU có thể áp dụng các chế tài phạt, thu hồi giấy phép thực hiện một số hoạt động, hoặc sa thải người lãnh đạo của cơ quan tài chính do vi phạm (không thực hiện/thực hiện không đúng) các đòi hỏi luật pháp trong lĩnh vực ngăn chặn chính danh hóa thu nhập trong vòng 6 tháng, kể từ ngày phát hiện thấy vi phạm, nhưng không muộn hơn 3 năm kể từ khi thực hiện vi phạm đó.

Như TTX Unian đưa tin, ngày 6 tháng 2 ở Ukraina bắt đầu có hiệu lực luật cho phép xóa sổ theo lộ trình cấp những ngân hàng vì phạm tội rửa tiền thu được bằng con đường phạm tội.

Người Việt Ukraina: Giá đô la tại trượng tự do ngày 14-5-2-15 là 21,9/1USD

***

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề