Ngân hàng quốc gia Ucraina đầy quyết tâm thực hiện chức năng chính theo hiến pháp của mình là đảm bảo sự ổn định cho đơn vị tiền tệ, với mục đích này NBU sẽ siết chặt chính sách tiền tệ-tín dụng hơn so với quy dịnh trong chương trình stand-by, hợp tác với IMF. Phó thống đốc thứ nhất NBU Anatoly Sapovalov tuyên bố như vậy với hãng Interfax-Ucraina hôm thứ sáu.

Theo ông, ban quản trị NBU đã họp hôm thứ năm và quyết định, xuất phát từ tình hình kinh tế hiện nay và tình hình thị trường tiền tệ-tín dụng, nên xác định tốc độ định hướng tăng tiền cơ sở (MO) năm 2009 là 6% theo Quy định chính về chính sách tiền tệ-tín dụng.

Ông Sapovalov nhấn mạnh, quyết định trên được đưa ra mặc dù chỉ tiêu hiệu quả về ngưỡng trần của tiền cơ sở (tổng lượng tiền mặt) của chương trình stand-by cho phép NBU có thể nới rộng tổng lượng tiền mặt hơn thế.

“Chỉ tiêu tiền tệ về tính hiệu quả theo chương trình stand-by quy định trần của tổng lượng tiền mặt. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là phải đạt đúng mức trần này”, – ông Sapovalov giải thích. Ông nhấn mạnh, lượng tiền lưu thông trước hết phải tương ứng với tình hình kinh tế và tình hình thị trường tiền tệ-tín dụng.

Ông nói rằng NBU trước đó đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường chính sách tiền tệ-tín dụng, trong đó ông nhấn mạnh đến việc tăng lãi suất hồi giữa tháng 7 cho các chứng chỉ tiền gửi, cũng như tăng tiêu chuẩn dự trữ bắt buộc của các ngân hàng bắt đầu từ tháng 8.

Ông Sapovalov cũng cho biết, tại cuộc họp hôm thứ năm ban quản trị NBU đã thông qua các biện pháp bổ sung để đảm bảo tính ổn định cho đơn vị tiền tệ Ucraina và cả hệ thống ngân hàng. Theo lời ông, các biện pháp bổ sung này chia thành bốn nhóm: đảm bảo tính ổn định cho đơn vị tiền tệ, thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ của ngân hàng đối với các khách hàng, chương trình tái đầu tư ngân hàng và tăng cường khu vực đầu tư trong hoạt động của các ngân hàng.

Trong số các biện pháp bổ sung nói trên ông Sapovalov nhấn mạnh đến biện pháp hoàn tất tái đầu ngân hàng; cải thiện nghĩa vụ của ngaâ hàng đối với khách hàng; chuẩn bị trình chính phủ về việc thành lập ngân hàng giải cứu; xây dựng các đề xuất về việc áp dụng hạn chế cấp tín dụng bằng ngoại tệ và áp dụng các công cụ mới trên thị trường ngoại tệ.

Phó thống đốc thứ nhất NBU bày tỏ niềm tin tưởng rằng thực hiện các biện pháp bổ sung trên cùng với các biện pháp khác sẽ cho phép NBU đảm bảo được đồng nội tệ và hệ thống ngân hàng ổn định, là điều kiện then chốt để vượt qua tác động của khủng hoảng trong kinh tế và lập lại tăng trưởng kinh tế thường xuyên.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2009 tổng lượng tiền mặt tại Ucraina tăng 1,1% – đạt 188,7 tỷ grivna.

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina