Quỹ bảo đảm tiền gửi của cá nhân sẽ hoàn lại các khoản tiền gửi cho khách hàng của các ngân hàng bị đóng cửa. NBU đã đồng ý cấp tín dụng cho quỹ nếu tài sản của quỹ (hiện nay là 4,5 tỷ grivna) không đủ để trả lại tiền cho người dân. Quyết định này sẽ làm yên lòng người gửi tiền vào các ngân hàng trung bình có khả ănng bị phá sản.

Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân sẽ được vay NBU để trả lại tiền gửi cho khách hàng của các ngân hàng phá sản. Trong nghị định số N308 “Về việc NBU cấp tiền cho Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân), nghi định này có hiệu lực từ ngày 27-6, NBU có trách nhiệm cấp tín dụng cho Quỹ trong ba trường hợp: nếu tổng số tiền phải chi trả vượt quá 80% số tiền có trong Quỹ; nếu Quỹ đã hết khả năng tài chính sau khi đã tiền hoá tất cả tài sản của mình; nếu Quỹ có đơn gửi Bộ tài chính đề nghị giảm trần tín dụng xuống 1/10 lượng tiền của khách hàng gửi trong 6 tháng đầu năm để đưa vào dự thảo ngân sách năm sau.
Quỹ này có quyền vay tín dụng của HĐBT, NBU, các ngân hàng và các định chế cấp tín dụng nước ngoài từ năm 2002. Nhưng cho đến giữa năm 2008 mới chỉ thi hành sơ đồ vay tín dụng của HĐBT. Mùa thu năm ngoái Rađa Tối cao đã cho phép NBU cấp tín dụng trực tiếp theo lãi suất chính thức (hiện nay là 11%/năm).
NBU sẵn sàng cấp tín dụng cho Quỹ với thế chấp là thu nhập tương lai của Quỹ (80% số lượng được đảm bảo), là trái phiếu chính phủ (100%), và bảo đảm của HĐBT (100%). Quỹ có quyền thanh toán trước thời hạn với NBU. Nghị định không quy định thời hạn tối đa để cho vay tín dụng. Trong trường hợp Quỹ không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán nợ của mình NBU sẽ trừ vào tài khoản của Quỹ.
Theo các chuyên gia đánh giá, việc NBU cho phép Quỹ đi vay để trả lại tiền gửi cho người dân lần này là một tín hiệu tích cực. “Điều đó chứng tỏ tất cả các khoản tiền gửi của các ngân hàng bị phá sản sẽ được trả lại”, – chủ tịch ban quản trị ngân hàng “Khresatik” Dmitri Gridjuk nói. Như vậy là NBU muốn hỗ trợ tất cả người gửi tiền của các ngân hàng trung bình đang chờ được tái đầu tư bằng tiền nhà nước.
“Về thủ tục chính thức thì HĐBT phải là cơ quan rót tiền cho Quỹ, nhưng hiện nay HĐBT đang có kho khăn với việc hoàn thành ngân sách, vì vậy khả năng vay của NBU sẽ là giải pháp cho tình huống này, – chuyên gia kinh tế Trung tâm nghiên cứu tiềm năng quốc tế Alechsandr Jolud nói. – Cơ chế này sẽ áp dụng cho các ngân hàng trung bình, vì các ngân hàng lớn sẽ không để xảy ra khả năng phá sản”.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề