Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) sẽ đưa vào lưu thông tờ bạc 500 Hrivnia phiên bản năm 2015. Thông tin được công bố trên Fb. Bạn đọc nên lưu ý đặc điểm tờ bạc để tránh bị lừa bịp.

Tờ bạc mệnh giá 500 Hrivnia được giới thiệu ngày 25 tháng 3. Nó được đưa vào lưu thông kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2016. Nó được sử dụng để thay thế những tờ bạc đã cũ nát và hư hỏng. Sau khi đưa vào sử dụng tờ bạc mới công dân không cần phải đổi tờ phiên bản năm 2006, mà chúng được lưu thông như nhau, NBU lưu ý.

Nhà điều tiết lưu ý rằng, việc làm mới tờ bạc quốc gia với mệnh giá 100 Hrivnia phiên bản 2014 đã được áp dụng từ ngày 9 tháng 3. Tờ bạc mới mệnh giá 100 Hrivnia cũng song song lưu thông với phiên bản 1996 và 2005.

Nguồn: “Liga.net”

»Cùng chủ đề