Ngân hàng quốc gia Ucraina (NBU) đã rút ngắn thời hạn tối đa tái đầu tư ngân hàng từ 365 ngày xuống còn 90 ngày.

Quy định trên được đưa ra trong văn bản số N259 NBU ngày 30-4-2009, đăng ký tại bộ tư pháp ngày 6-5-2009 và được công bố ngày hôm nay trên trang thông tin điện tử chính thức của Rađa Tối cao.

Quy định mới về điều chỉnh của NBU đối với tính thanh khoản của các ngân hàng trong nước có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký tại Bộ tư pháp.

Quy định này nêu rõ tái đầu tư ngân hàng thời hạn 90 ngày sẽ được thực hiện bằng cách tiến hành đấu thầu số lượng hoặc tỷ lệ (hiện nay quyết định tái đầu tư do ban quản trị NBU ban hành, xuất phát từ tình hình tài chính của ngân hàng). Trong đó tiến độ đấu thầu phải được NBU công bố vào đầu năm.

NBU cũng giảm thời hạn tối đa tiến hành các giao dịch repo (giao dịch mua lại, là một loại công cụ thị trường tiền tệ, dùng để huy động vốn ngắn hạn) từ 60 xuống còn 30 ngày theo lịch.

Trong quyết định của NBU nói rõ các hợp đồng vay tín dụng, thế chấp và các hợp đồng khác đã ký vào thời điểm quyết định trên có hiệu lực sẽ được thực hiện cho đến khi các bên hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình.

Như tin đã đưa, trong giai đoạn khủng hoảng NBU tái đầu tư vào ngân hàng tôngr số 72 tỷ grivna trong thời hạn 1 năm.

Phuong Anh
theo Podrobnosti