Giám đốc ban giám đốc về điều tiết và kiểm tra ngân hàng NBU Vasili Pasichnik hôm thứ tư cho hãng Interfax-Urcaina biết, ngân hàng quốc gia Ucraina NBU đã quyết định giải thể hai ngân hàng “Châu Âu” và “Tiêu chuẩn quốc gia” (Kiev).

Ông cũng nhấn mạnh, nhìn chung tình hình toàn bộ hệ thống ngân hàng hiện đang được kiểm soát: trong 47 ngân hàng cần bổ sung vốn đã có 9 ngân hàng hoàn thành kế hoạch tăng vốn trước thời hạn. Ngoài ra, hai ngân hàng có vấn đề nữa cũng đã tìm dược nhà đầu tư mới, thêm 4 ngân hàng đang trong vòng đàm phán.

“Tình hình trong hệ thống ngân hàng đang đặt dưới sự kiểm soát”, – ông Pasichnik nhấn mạnh.
Theo tin đã đưa, ngày 1-8 có 10 ngân hàng đang ở trong giai đoạn giải thể. Đến đầu tháng 8 có 16 ngân hàng bị áp dụng chế độ quản trị lâm thời của NBU. Liên minh hai ngân hàng “Châu Âu” và “Tiêu chuẩn quốc gia” được NBU áp dụng chế độ này từ tháng 5-2009.

Theo ý kiến ông Pasichnik, nếu không có những thay đổi tích cực mạnh trong nền kinh tế thì hệ thống ngân hàng sẽ không thể được cải thiện.

“Ngân hàng mạnh – đó là khách hàng phải mạnh”, – ông giải thích.

Tuy nhiên, theo ông Pasichnik, đã có dấu hiệu cho thấy kinh tế đang hồi phục, thể hiện qua dòng vốn gửi vào ngân hàng tăng lên: tức là người dân cho thấy lòng tin vào ngân hàng đã trở lại và tăng lượng tiền gửi vào các ngân hàng, trong khi ở khu vực pháp nhân thì tình hình tồi hơn nhiều.

Ba ngân hàng “Châu Âu”, “Tiêu chuẩn quốc gia”và “Vladimirski” thuộc quyền kiểm soát của doanh nhân Pavel Borulko. Trong đó các chủ sỡ hữu “Vladimirski” đã quyết định sẽ bảo toàn ngân hàng – theo chương trình giải cứu tài chính các cổ đông đã góp vào ngân hàng này 4 triệu grivna đầu tiên.

Lê Tâm
theo Finance

»Cùng chủ đề