Ngân hàng quốc gia Ucraina quyết định sẽ đưa euro ra bán tại phiên đấu giá ngày 29-5 phục vụ cho mục đích thanh toán tín dụng ngoại tệ.

Các phiên đấu giá này nhằm bán ngoại tệ cho ngân hàng để khách hàng của ngân hàng đó thanh toán nợ ngoại tệ trước thời hạn.

Các phiên đấu giá không phục vụ cho các đơn đặt mua theo uỷ nhiệm, không phục vụ mục đích thanh toán khoản chuyển của tuyến tín dụng, và thanh toán nợ overdraft (chi trội).

Số lượng ngoại tệ được mua theo một hợp đồng tín dụng (kể cả thanh toán trước hạn) không vượt quá 10 nghìn euro.

Các ngân hàng dự định tham gia đấu giá phải chuyển 100% số grivna dành để thanh toán mua ngoại tệ của NBU trước 17:00 ngày 28-5.

Số lượng đặt mua tối thiểu để tham gia đấu giá là 10 nghìn euro.

Ngoại tệ mua được tại đấu giá phải được ngân hàng sử dụng đúng mục đích trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tiền chuyển đến tài khoản trung gian của ngân hàng.

Số ngoại tệ tệ không dùng hết ngân hàng có trách nhiệm bán lại cho NBU vào ngày thứ 6 kể từ ngày mua.

NBU nhấn mạnh, các ngân hàng có trách nhiệm huy động từ khách hàng số lượng grivna đủ để mua ngoại tệ tại đấu giá; ngân hàng không được mua ngoại tệ bằng tiền của ngân hàng.

Trong phiên đấu giá gần đây nhất ngày 22-5, có hai ngân hàng đã mua 0,129 triệu frank Thuỵ Sĩ của NBU.

Phuong Anh
theo Finance

»Cùng chủ đề