Theo thư số №13-421/1870-4421 ngày 25-3, Ngân hàng quốc gia quyết định ngày mai, 27-3, sẽ tổ chức đấu giá đô la dành cho việc thanh toán tín dụng. “Mục đích của đấu giá ngoại tệ là đáp ứng nhu cầu của khách hàng là các cá nhân người Ucraina, cũng như các cá nhân người Ucraina là chủ thể của hoạt động kinh doanh có nhu cầu thanh toán nợ tín dụng ngoại tệ”, – bức thư viết.

Đấu giá chấp nhận việc mua ngoại tệ để thanh toán tín dụng trước hạn, nhưng không chấp nhận việc mua ngoại tệ theo uỷ quyền, mua để thanh toán các khoản chuyển của hạn mức tín dụng, thanh toán nợ chi trội tài khoản.

Số lượng ngoại tệ được mua cho một hợp đồng tín dụng (kể cả thanh toán trả trước hạn) không được quá 50 nghìn đô la.

Các ngân hàng có kế hoạch tham gia đấu giá ngày 27-3 phải chuyển 100% số grivna vào tài khoản mua ngoại tệ của NBU trước 18:00 ngày 26-3.

Ngân hàng phải thông báo tỷ giá mua ngoại tệ không vượt quá 0,02% giá đa mua đấu giá.

Lệnh đặt mua tối thiểu là 50 nghìn$.

Ngoại tệ mua được tại đấu giá phải được ngân hàng sử dụng đúng mục đích trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ngoại tệ được chuyển vào tài khoảng trung gian của ngân hàng.

Số ngoại tệ không dùng hết các ngân hàng có nghĩa vụ bán lại cho NBU vào ngày thứ sáu kể từ khi mua.

Phương Anh tổng hợp
theo Tin tức Ucraina