NBU phạt ba ngân hàng bởi Nguyễn Quang

Ngân hàng quốc gia Ucraina đã gửi thư số (28-212/1149-4763) ngừng hiệu lực của thoả thuận về giao dịch trên thị trường liên ngân hàng ký với “Partner-bank” (Kiev), “Sigmabank” (Dnhiepropetrovsk

Từ ngày 25-3-2009 tạm dừng hiệu lực trong thời hạn sáu tháng của thỏa thuận ….ký giữa NBU với “Partner-bank”, “Sigmabank””, – bức thư viết.

Theo bức thư, quyết định trên được đưa ra xuất phát từ kết quả kiểm tra bất thường.

Ngoài ra, theo nội dung thư ngân hàng “Premium” (Kiev) cũng bị loại khỏi hệ thống thoả thuận này từ ngày 25-3-2009 thời hạn sáu tháng.

“Sigmabank” được đăng ký hoạt động từ năm 2006. Tính đến ngày 1-1-2009 trong các cổ đông không có ai nắm giữ hơn 10% cổ phiếu, trong khi hồi tháng 10-2006 cổ đông lớn nhất của ngân hàng là công ty TNHH “Ngân hàng Liên minh tài chính” với 30,0721% cổ phiếu, công ty bảo hiểm “Liên minh” với 9,9897%.

Ngân hàng “Premium” được thành lập năm 2007. Sáng lập viên là 3 cá nhân người Ucraina và 8 doanh nghiệp sản xuất và thương mại của Ucraina. Tính đến 1-1-2009 ngân hàng không có cổ đông nào nắm giữ trên 10% vốn pháp định.

Ngân hàng “Partner-Bank” thành lập năm 2006. Cổ đông duy nhất của ngân hàng cho đến ngày 1-1-2008 là công ty TNHH “Scorpion Interplus”.

Theo số liệu của NBU, tính đến ngày 1-1-2009 về tổng tài sản “Sigmabank” đứng thứ 138 với 360 triệu grivna, “Premium” – 118 với 571 triệu, “Partner-Bank” – 103 với 719 triệu, trong tổng số 182 ngân hàng đang hoạt động trong cả nước.

Lê Tâm tổng hợp
theo Interfax