NBU phạt 16 ngân hàng bởi Nguyễn Quang

Từ ngày 16 đến 20-3 NBU đã tiến hành kiểm tra bất thường 65 ngân hàng, kết quả là 16 ngân hàng đã bị phạt.

“Chúng tôi đã kiểm tra bất thường 65 ngân hàng, trong đó có 27 ngân hàng là pháp nhân và 38 chi nhánh. Theo kết quả kiểm tra, 16 ngân hàng đã phải bị áp dụng các biện pháp phạt, nhằm đảm bảo cho việc các ngân hàng phải tuân thủ luật pháp hiện hành của Ucraina và các văn bản quy định của NBU”, – thông báo của NBU nêu rõ.

Thông báo trên còn cho biết, các cuộc kiểm tra tập trung xác định thời hạn các ngân hàng thực hiện nghĩa vụ đối với người gửi tiền và các khách hàng khác và làm rõ các thanh toán không đúng thời hạn.

Các ngân hàng vi phạm đã nhận thư cảnh cáo của NBU, yêu cầu xây dựng chương trình lành mạnh hoá hoạt động tài chính.

Lãnh đạo các ngân hàng cũng bị khiển trách hành chính, một số ngân hàng bị NBU cử người phụ trách của mình đến.

Ngoài ra, theo kết quả kiểm tra NBU đã áp dụng tình trạng quản trị lâm thời cho bốn ngân hàng.

“Hiện nay hệ thống ngân hàng của Ucraina chủ yếu thực hiện chức năng định chế trung gian tài chính. Bên cạnh đó có những vi phạm về quy định thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ tài chính đối với tất cả các khách hàng”, – thông báo của NBU viết.

NBU cũng khẳng định, NBU và các ngân hàng thương mại đang tập trung mọi nỗ lực để đảm bảo tính thanh toán cho toàn hệ thống: trong hai tháng 1-2/2009 các chủ sở hữu ngân hàng đã tăng vốn lên 7,7%, tức là 9,4 tỷ grivna.

“NBU yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của luật pháp quy định chức năng thực hiện đúng hạn các nghĩa vụ đối với người gửi tiền và khách hàng của ngân hàng”, – bản thông báo kết luận.

Ngày 16-3 có thông báo NBU đã không thực hiện yêu cầu của tổng thống Victor Yushchenko cho đến cuối tuần phải áp dụng lệnh phạt đối với các ngân hàng có hoạt động đầu cơ ngoại tệ.

Được biết tại cuộc đấu ngoại tệ bất thường ngày hôm qua 25-3 NBU đã bán ra 23 triệu 238 nghìn$ cho 53 ngân hàng tham gia với giá 7,80 grivna/$.

Phương Anh tổng hợp
theo bank.gov.ua và Liga