Tỉ lệ nợ nhà nước so với GDP đã giảm xuống mức dưới 60%GDP. Như vậy nợ đã xuống dưới mức ngưỡng an toàn.

Kết quả quý I năm 2019 mức nợ nhà nước đem so sánh với GDP đạt 59%. Đó là dữ liệu được ngân hàng nhà nước công bố trong bản phúc trình về lạm phát.

NBU đánh giá rằng, vào đầu năm 2019 chính phủ đã tích cực thu các dự trữ nợ. điều này được tiến hành do áp lực nợ lớn, đồng thời thu từ chương trình tư nhân hóa tài sản nhà nước quá thấp.

https://infogram.com/otnoshenie-gosdolga-k-vvp-ukrainy-1hnp27p3ymwn2gq

Cho dù hoàn cảnh khó khăn nợ do nhà nước bảo đảm và nợ của nhà nước đã giảm được 1%, kể từ đầu năm – đạt mức 2147 tỉ Hrivnia, tính đến cuối tháng 3 năm 2019”, – trong thông báo cho biết.

Lưu ý rẳng, tình hình tới cuối năm 2018 mức nợ nhà nước so với GDP là 60,9%. Mức an toàn được xem là 60%GDP. Tới năm 2021 mức nợ nhà nước cần phải giảm tới con số 41,4%. Chính phủ và NBU cho rằng nhiệm vụ này có thể thực hiện được nhờ những khoản vay mới với chiết khấu thấp. Nói riêng là kỳ vọng vào tín dụng của IMF với hai đợt chuyển ngân.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề