NBU mở dữ liệu về chủ sở hữu các ngân hàng thương mại

Ngân hàng quốc gia Ukraina lần đầu tiên trong lịch sử đã bắt đầu công bố thông tin chi tiết các quyết định về thỏa thuận hoặc về cấm sở hữu phần đáng kể vốn của các NHTM, phòng báo chí NBU thông báo. Theo đó thông tin chứa tên ngân hàng mà đã có nộp bó tài liệu mua phần sở hữu đáng kể (đủ để gây ảnh hưởng lên chính sách của NHTM), tên người mua (nguyên đơn), thông tin về số lượng phần vốn trong ngân hàng mà nguyên đơn dự định mua, thực chất quyết định và các thông số định danh. Trong tương lai những báo cáo như thế sẽ được công bố nửa năm một lần (lần công bố tiếp theo vào tháng 1 năm 2016). Từ đầu năm NBU đã cho phép mua số lượng vốn đáng kể tại 12 ngân hàng thương mại và cấm mua đối với 25 nguyên đơn tại 15 ngân hàng.

35 trong số 37 sự từ chối bởi NBU đối với các nguyên đơn về việc mua số lượng vốn đáng kể liên quan đến các ngân hàng mất khả năng thanh toán. “Hiện tại đa số trường hợp NBU quả thật đã từ chối các nguyên đơn mua phần vốn đáng kể. Nguyên nhân mà NBU từ chối đó là các nguyên đơn hoặc là không mở thông tin về các chủ sở hữu cuối cùng, hoặc là không thể khẳng định thực chất tình trạng  tài sản của mình.

NBU không thấy ý nghĩa cho phép mua những ngân hàng đã mất khả năng thanh toán đối với những nguyên đơn mà không thể khẳng định được tình trạng tài sản của mình. Hơn thế, không có ý nghĩa bán ngân hàng mất khả năng thanh toán cho những công ty mà không mở thông tin về chủ sở hữu thực chất cuối cùng”, – giám đốc phòng đăng ký và cấp phép của NBU Leonid Antonenko bình luận.

“Chính sách của NBU hướng tới thu hút những khoản đầu tư vào khu vực ngân hàng tương xứng với các nguyên tắc thanh sát ngân hàng có hiệu quả, nghĩa là, với các nguyên tắc Bazel (tp Bazel – Thụy Sỹ). Theo các nguyên tắc Bazel cơ quan cấp phép xác định và thiết lập tính hợp lý của các cố đông chủ yếu của ngân hàng, kể cả các chủ sở hữu đích thực (Beneficiary), phân tích  tính chất minh bạch của cơ cấu sở hữu của các nhà đầu tư, các nguồn gốc xuất xứ vốn của họ và năng lực của các cố đông có thể trợ giúp bổ sung vốn khi cần thiết cho ngân hàng”, – ông Leonid Antonenko giải thích.

Nguồn: “Liga.net”

PS: Bởi vì đây là thông tin rất quan trọng trong hoạt đồng ngân hàng có thể xa lạ với một số bạn đọc xét về mặt chuyên môn. Để dễ dàng hiểu thực chất nội dung thông báo trên đây của NBU xin lưu ý bạn đọc mấy điều: 1) – Người góp vốn sở hữu gọi là “Cố đông”; 2) – Người góp vốn “sở hữu đáng kể” là Cố đông có quyền ảnh hưởng tới chính sách của ngân hàng mà theo quy định mới nhất của NBU là không dưới 10% vốn; 3) – “Chủ sở hữu thực chất” còn gọi là “Beneficiary” là chủ sở hữu trực tiếp thu lợi từ hoạt động sinh lời của ngân hàng; 4) – Chủ sở hữu gián tiếp là người được ủy thác đứng tên về mặt hình thức theo hợp đồng với chủ sở hữu thực chất (Beneficiary) nhằm mục đích dấu danh tính đích thực của chủ sở hữu thực chất (Beneficiary), đồng thời cũng có thể là người có ảnh hưởng đáng kể tới chính sách của ngân hàng.

Chẳng hạn, tiền vốn (đầu tư) của A nhưng B đại diện đứng tên người được ủy thác trong các tài liệu đăng ký theo một hợp đồng kín giữa 2 người, và vì thế A trở thành “Chủ sở hữu (thực chất) dấu mặt”, còn B có thể là “Người có ảnh hưởng đáng kể”, thậm chí B có thể là một công ty “nước ngoài” (non-resident) được hưởng ưu đãi đầu tư. Thực tiễn hoạt động ngân hàng ở Ukraina trong nhiều năm qua rất phổ biến sơ đồ dấu mặt chủ sở hữu thực chất và vì thế thị trường vốn bị thao túng mà cơ quan kiểm soát của NBU bất lực trong việc ngăn chặn rối loạn thị trường tài chính và rửa tiền.

Những nỗ lực gần đây của NBU là nhằm loại bỏ các sơ đồ thao túng thị trường tài chính, rửa tiền và tuồn vốn ra nước ngoài làm cho thị trường vốn và hệ thống tài chính rối loạn, dẫn tới mất giá đồng nội tệ như đã thấy trong thời gian mới đây. Để lập lại trật tự trong hệ thống tài chính và củng cố một bước sự ổn định tương đối hệ thống này NBU đã áp dụng nhiều biện pháp hành chính, trong đó có những biện pháp minh bạch hóa thông tin về các ngân hàng cũng như về các chủ sở hữu.

Đại diện NBU Leonid Antonenko nói về những điều kiện thông tin công khai của những người đệ đơn mua các phần vốn của những ngân hàng được NBU tuyên là phá sản trong thời kỳ khủng hoảng vừa qua (gần 50 NHTM) và bán lại cho những nhà đầu tư mới với những điều kiện minh bạch thông tin mà NBU đưa ra như ông Antonenko thông báo và bình luận.

»Cùng chủ đề