(DN.ODESA) – NBU yêu cầu các ngân hàng thương mại tạm dừng việc hoàn trả tín dụng trước thời hạn cho người dân từ tài khoản gửi tiết kiệm của họ. Đây là nội dung của bức điện mà NBU gửi sáng nay đến các ngân hàng thành viên.

Ngân hàng quốc gia lo lắng về hậu quả của việc cấp phát tín dụng trước thời hạn sẽ gây ra mối nguy hiểm tới các ngân hàng thành viên.

Lưu ý rằng, trong nghị định số 413 của ban quản trị Ngân hàng quốc gia Ucraina ban hành ngày 5/12/2008 nghiêm cấm các ngân hàng thương mại thực hiện việc hoàn trả tiền tiết kiệm trước thời hạn cho người dân đã đăng ký gửi dài hạn hoặc một số hình thức thanh toán tiền tương tự.

“Ngân hàng quốc gia Ucraina sẽ đánh giá hoạt động của các ngân hàng thành viên thông qua việc thi hành các chỉ thị của NBU, luật kinh tế và luật dân sự”- trong bức điện của NBU viết.

NNC
theo Inter