Theo những dữ liệu sơ bộ đầu tiên của NBU, tổng số lượng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ucraina trong 5 tháng đầu tiên năm 2009 ước tính khoảng 1,8 tỷ USD, nhưng vẫn ít hơn 2.4 lần so với cùng kì năm ngoái( khoảng 4.3 tỷ USD).

Dựa vào những dữ liệu báo cáo, trong tháng 5-2009, khối lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vàp Ucraina khoảng 178 triệu USD, đây là số lượng thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2005.

Theo NBU, nguyên nhân chính của tình trạng này là trong tháng 5 thiếu sự đầu tư trực tiếp từ lĩnh vực ngân hàng, không giống như trong tháng 4 năm nay, các ngân hàng được hỗ trợ tài chính khoảng 365 triệu USD.

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh bao gồm các khoảng vay và trái phiếu của khu vực tư nhân trong 5 tháng đầu năm cũng chỉ đạt 3.7 tỷ USD( so với khoảng 6 tỷ cùng kì năm 2008).

Hơn nữa, lượng tiền mặt bên ngoài các ngân hàng trong 5 tháng đầu năm cũng lên đến 4,2 tỷ USD, nhiền hơn 23,4% so với cùng kì năm 2008( khoảng 3,4 tỷ USD).

NBU cũng cho rằng, khối lượng đầu tư vào chứng khoán trong 5 tháng qua ước tính chỉ khoảng 152 triệu USD so với 1 tỷ USD cùng kì năm ngoái. Điều này cũng không phải là bất ngờ khi mà các nhà đầu tư vẫn chưa yên tâm vào thị trường trong giai đoạn khủng hoảng.

Trước đó, theo tính toán của Kho bạc nhà nước, trong quý I năm 2009, đầu tư trực tiếp từ nước ngoài giảm khoảng 63,8%, tương đương 1,1176 tỷ USD.

Phamxuan
theo Pod