Ngân hàng quốc gia Ucraina cấm các ngân hàng đang lỗ được cấp tín dụng chứng thực (không có bảo đảm) và đã ra quyết định số 421 ngày 22-7 về việc này.

NBU cũng cấm các định chế tài chính đang chịu lỗ được cấp tín dụng và bảo đảm cho các thành viên, mua lại các cổ phiếu và mua chứng khoán phi chính phủ.

Các ngân hàng đang chịu lỗ cũng không được thanh toán trước hạn các chứng khoán nợ của mình (trừ trường hợp thanh toán với giá thấp hơn 50% giá danh nghĩa).

Các định chế tài chính có hoạt động đang chịu lỗ còn phải ngừng chi trả lãi suất cho cổ đông, tiền thưởng, lợi tức chia thêm cho nhân viên của mình, không được chia vốn dưới bất kỳ hình thức nào, không được tăng lượng đầu tư vốn và các tài sản phi vốn, không được thực hiện chi phí cho các dịch vụ tư vấn, cũng như không được mở chi nhánh mới.

Như tin đã đưa, theo thông tin của NBU, trong tháng 1 đến tháng 6 tổng lỗ của các ngân hàng thương mại là 14,321 tỷ grivna.

Tính đến 1-4-2009 gần 40 ngân hàng đang hoạt động chịu lỗ.

Trong thông báo còn nõi rõ, quyết định trên được thông qua với mục đích đảm bảo điều kiện thuận lợi để lập lại hoạt động ổn định của các ngân hàng trong giai đoạn khuủn hoảng kinh tế-tài chính và để tăntg mức vốn của các ngân hàng.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề