NBU giảm nhu cầu ngoại tệ bởi Nguyễn Quang

Ngân hàng Quốc gia tiếp tục chính thức giảm bớt nhu cầu ngoại tệ và làm phức tạp hơn việc mua ngoại tệ của các ngân hàng. Trong ngày thứ tư, một nghị quyết đã được thông qua trong đó quy định rằng khả năng thanh toán của các ngân hàng phụ thuộc các rủi ro ngoại tệ.

Những người trong ngành ngân hàng thực hiện việc làm cứng rắn này là hoàn toàn vô ích bởi vì đồng grivna đã được ổn định, và họ trông chờ vào sự tự do hoá của thị trường trong tương lai gần.

Vào buổi tối ngày thứ tư, Ngân hàng quốc gia Ucraina đã gửi đến các ngân hàng Nghị quyết số 315 được thông qua ngày 2 tháng 6, trong đó quy định về thay đổi phương pháp tính toán tiêu chuẩn khả năng thanh toán H2. Bây giờ điều đó phụ thuộc vào vị trí ngoại tệ chung và giảm tỷ lệ nghịch với tích lũy ngoại tệ. Như vậy, NBU ( đóng vai trò người điều chỉnh) quyết định rằng ngoài rủi ro tài sản không được hoàn trả, rủi ro ngoại tệ cũng ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của các ngân hàng.

Những người trong Ngân hàng Quốc gia không bình luận việc áp dụng mới này, nhưng họ nói rằng các ngân hàng đang được kích thích để tăng vốn điều lệ. Theo lời của những người trong ngành ngân hàng, họ vẫn chưa bắt đầu tính toán lại các chỉ số. “Bằng nghị quyết tháng 2 số 107 NBU đã loại bỏ tiêu chuẩn kinh tế H13 (tiêu chuẩn về vị trí ngoại tệ mở nói chung) và hiện tại đã chuyển rủi ro ngoại tệ thành tiêu chuẩn tương đương – Giám đốc Kho bạc của một trong những ngân hàng lớn nói. – Như vậy, NBU tiếp tục chính sách giảm bớt nhu cầu về ngoại tệ bởi vì nếu mua ngoại tệ vào lúc này, thì tiêu chuẩn chính sẽ trở nên tồi tệ.

Một thủ quỹ của ngân hàng lớn khác cho rằng “Ngân hàng không thể làm giảm các tài sản một cách nhanh chóng, vì vậy để cân bằng các tiêu chuẩn tương đương cần tăng vốn đầu tư, điều mà ít cổ đông có thể làm được”.

Đây không phải quyết định đầu tiên của NBU, không cho phép mua ngoại tệ để dự trữ và giảm bớt nhu cầu về ngoại tệ. Những người trong ngành ngân hàng không che giấu rằng họ sợ những sự bất ổn của tỷ giá đồng grivna, cho dù các nghị quyết số 107 và 109 buộc các ngân hàng chuyển đổi ngoại tệ dự trữ thành đồng grivna dưới dạng tín dụng ngoại tệ.

Hôm qua, Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Ucraina – ông Anatoly Shapovalov thông báo với các phóng viên rằng chỉ có 12 ngân hàng không kịp bán ngoại tệ dự trữ, vì vậy trong quan hệ của những ngân hàng này có thể thực hiện một nghị quyết riêng biệt, trì hoãn áp dụng chế tài cho việc vượt quá tiêu chuẩn của vị trí ngoại tệ. “Nếu ngân hàng có 90% gói tín dụng bằng ngoại tệ, thì tất nhiên, ngân hàng đó sẽ khó tham gia vào tiêu chuẩn này trong 60 ngày” – ông nói.

Tuy nhiên, những người trong ngành ngân hàng tin rằng họ có thể thuyết phục NBU hủy bỏ tất cả các quy định ban hành nhằm tăng cường đồng grivna. “Trong những cuộc gặp đầu tiên sau khi thông qua nghị quyết số 107 với các ngân hàng nước ngoài trong tháng 3, tôi cho rằng, các cán bộ của Ngân hàng quốc gia, thậm chí nếu họ hiểu sai lầm, họ không thể ngay lập tức hủy bỏ quyết định này, – Phó Chủ tịch quản trị của một trong những ngân hàng lớn với vốn đầu tư nước ngoài cho biết. – Bởi vậy, khi thời cơ tới, cần giải thích cho họ rằng chúng ta không kịp chuyển các nguồn dự trữ ngoại tệ thành loại tiền phù hợp với tiêu chuẩn trong vòng 40 ngày. Sau đó, giải thích một lần nữa rằng không ở đâu thu hút ngoại tệ để bán nó đi và chuyển đổi lại thành loại tiền thích hợp. Và cuối cùng Ngân hàng Quốc gia sẽ tự hiểu là không có lợi khi bán các nguồn dự trữ, bởi vì tỷ giá đồng grivna đã được ổn định từ lâu và không có thêm nguy cơ đối với việc tái ổn định thị trường”.

Các chuyên gia lưu ý rằng sự sửa đổi giới hạn của vị trí ngoại tệ sẽ dẫn tới thay đổi tương quan vốn đầu tư.

NNC
theo Pod