Hôm nay, 20-5, Ngân hàng quốc gia Ucraina NBU tiến hành phiên đấu giá ngoại tệ ưu đãi đặc biệt, nhằm mục đích bán ngoại tệ với giá ưu đãi cho các khách hàng cá nhân vay tín dụng ngoại tệ.

Hôm nay, 20-5, Ngân hàng quốc gia Ucraina NBU tiến hành phiên đấu giá ngoại tệ ưu đãi đặc biệt, nhằm mục đích bán ngoại tệ với giá ưu đãi cho các khách hàng cá nhân vay tín dụng ngoại tệ.

Theo “Interbusnesconsulting” đưa tin, NBU đã đưa ngoại tệ ra bán với giá 7,63 grivna/$.

Tại phiên đấu giá ưu đãi trước ngoại tệ được bán với giá 7,75 grivna/$, còn tại các phiên đầu tiên đô la được bán với giá 7,78 grivna/$.

Từ ngày27-4 Nbu bắt đầu tổ chức bán đấu giá ngoại tệ ưu đãi để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng vay tín dụng là cá nhân cho mục đích thanh toán tín dụng ngoại tệ. đầu tiên NBU chỉ bán đô la và euro, tuy nhiên đến đầu tháng 5 NBU quyết định đưa cả frank Thuỵ Sĩ ra đấu giá ưu đãi.

Phuong Anh
theo LigaBusnesInform