Để điều hòa dao động tâm lý và mùa vụ của đồng nội tệ Ngân hàng quốc gia  đã bán ra trong quân trước 215 triệu đô la Mỹ.

Phó thống đốc ngân hàng quốc gia NBU Dmitry Sologub giải thích trong cuộc họp báo về sự nhảy vọt của đồng nội tệ Ukraina so với đồng đô la Mỹ, rằng việc làm của NBU là để cân bằng cung cầu và điều hòa tỉ giá..

Theo lời ông Sologub hiện tại không có lý do cơ bản nào cho việc dao động mạnh tỉ giá đồng nội tệ của Ukraina. Việc đồng nội tệ lấy lại vị thế của mình vào chiều ngày thứ sáu cho thấy điều này.

“Sự mất cân đối cung-cầu trên thị trường ngoại hối chủ yếu là do gia tăng nhu cầu vì mùa vụ và yếu tố tâm lý.

Chẳng hạn do gia tăng nhu cầu của các nhà nhập khẩu năng lượng (dầu khí) để thanh toán dầu nhập vào cho thu hoạch mùa màng vừa qua và nhập khẩu hàng cho mùa đông tới, đồng thời do nhu cầu ngoại tệ để nhập hàng tiêu dùng khi tiền lương người lao động đã tăng lên”, -ông Sologub giải thích.

Ngoài ra theo ông Sologub, dưới ảnh hưởng tâm lý vừa nêu thường vào cuối hè, đầu thu tâm lý mua ngoại tệ, hoặc không bán ngoại tệ của dân chúng cũng gia tăng và điều này ảnh hưởng tới tác vụ của các ngân hàng trên thị trường vốn liên ngân hàng ở Ukraina.

“Trong khi đó chúng ta nhìn thấy tình hình khác – vào thứ 6, cuối buổi giao dịch giá đô la tụt xuống thấp… Điều này cho thấy tuần qua nhu cầu ngoại tệ của các ngân hàng và xí nghiệp đã được đáp ứng. Không còn dư nhu cầu như trước nữa”, – ông Sogub cho biết.

Điều này cho thấy cung vượt quá cầu và cho phép NBU mua thêm trở lại vào quỹ ngoại tệ.

“Điều này không có nghĩa NBU kiềm chế củng cố đồng Hrivnias. Nếu các yếu tố trong nền kinh tế gây nên áp lực giảm hoặc tăng tỉ giá thì NBU cũng không cản troewr chuyển động này”, – ông Sologub nhấn mạnh.

Lưu ý rằng, NBU khẳng định rằng nhiệm vụ của NBU không phải là kiềm chế giá Hrivnia ở mức nhất định, mà là giảm sự dao động tích cực của tỉ giá, nghĩa là ngăn chặn sự xấu đi của kì vọng và hình thành nên những rủi ro cho sự giảm lạm phát.

Để làm điều này, trong giai đoạn tỉ giá dao động mạnh thì NBU bán ngoại tệ, còn khi dư thừa cung ngoại tệ thì NBU mua vào từng ít một.

“NBU vẫn giữ sự tham gia tích cực trên sàn vốn liên ngân hàng để tr5anhs cho những dao động quá mức tỉ giá đồng nội tệ, cũng như để loại bỏ swjh mất cân đối trên thị trường ngoại hối do ảnh hưởng của những yếu tố nhất định. Trong tuần trước NBU ra sàn và bán từng ít một ngoại tệ, tổng số cả tuần là 215 triệu đô la. Còn nếu kể từ đầu quý III thì NBU đã bán ra 500 triệu đô la Mỹ cho mục đích này”, – ông Sologub thông báo.

Phó thống đốc NBU quả quyết rằng, NBU vẫn tiếp tục theo dõi sự phát triển tình hình và sẵn sàng oanh tạc vào thị trường vốn khi thấy cần thiết để không cho sự nhảy cóc tỉ giá đồng nội tệ.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề