Đồng Hrivnia đang tăng cường giá trị và giá cả hàng hóa ở Ukraina không giảm, đặc biệt là do quán tính, vì các doanh nhân nhập khẩu hàng hóa từng sử dụng tỷ lệ cao hơn nhiều để nhập hàng và không ảnh hưởng ngay đến người tiêu dùng.

Về điều liên quan này phó chủ tịch của Ngân hàng Quốc gia Ukraina được cơ quan báo chí của NBU dẫn lời ông Dmitry Sologub thông báo. Hãng UNN đưa tin.

Một trong những lý do khiến đồng Hrivnia tăng giá và giá hàng hóa không giảm, là quán tính. Các doanh nhân, nhập khẩu hàng hóa, đặt mức giá cao hơn nhiều. Do đó, họ không ảnh hưởng ngay đến người tiêu dùng, – theo NBU.

Giá xăng đã được trích dẫn là một ví dụ trong cơ quan quản lý NBU: các trạm xăng bắt đầu giảm giá chỉ khi họ thấy một xu hướng ổn định, trong khi biên độ của họ hiện đang tăng rất nhiều.

Hãy nhớ lại rằng NBU trong bối cảnh tăng cường của đồng Hrivnia đã mua vào dự trữ 930,3 triệu đô la cho dự trữ quốc tế của NBU.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề