Ngày 25 tháng 6 xuất hiện đồng tiền mới mệnh giá  1000 Hrivnia, còn từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 các loại xu 1,2,5 cô pếc sẽ bị loại bỏ.

Đồng mệnh giá 1000 Hrivnia sẽ được dùng lưu thông kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2019

Nhà điều tiết gải thích rằng do thu nhập và giá cả tăng lên cho nên có nhu cầu dùng đồng tiền mệnh giá lớn để thuận tiện cho công tác đếm và phát tiền. NBU nhấn mạnh rằng các công dân thực tế đã không còn sử dung đồng tiền xu mệnh giá nhỏ.

Trong kế hoạch sắp tới NBU sẽ kết thúc chuỗi tiền mệnh giá 50-2000 Hrivnia bằng những tờ mệnh giá hoàn thiện.

Như đã thông báo, NBU đã kết thúc dự án thử nghiệm áp dụng tiền điện tử.

Nguồn: fakty

»Cùng chủ đề