Ngân hàng quốc gia Ukraina đơn giản hóa việc thực hiện tác vụ chuyển tiền ra nước ngoài cho thể nhân là “Resident” (người có đăng ký thường trú ở Ukraina). Nhằm mục đích này ngày 29 tháng 2 lãnh đạo ngân hàng quốc gia Ukraina NBU đã ra quyết định 123 “về sửa đổi quy tắc thực hiện tác vụ chuyển tiền ra khỏi Ukraina và trong lãnh thổ Ukraina cho các thể nhân theo các tài khoản ngoại tệ và việc thanh toán chúng ở Ukraina”.

Quyết định này nhằm giải quyết hai vấn đề, trong thông báo của NBU nói.

Thứ nhất, cho tới ngày hôm nay trong luật pháp của Ukraina có khái niệm “thân nhân” xác định khung những người phụ thuộc mà mục đích là để áp dụng khái niệm như thế nào. Nói riêng, trong luật hình sự, dân sự và luật gia đình khái niệm này có nghĩa khác nhau.

“Nhằm mục đích tiếp cận một cách đơn trị khi thực hiện chuyển tiền ra khỏi Ukraina từ nay xác định ranh giới những người được gọi với tư cách là “thân nhân”, – trong thông báo nói.

Khái niệm này sẽ bao gồm: cha, mẹ, cha kế, mẹ kế, con trai, con gái, con trai nuôi, con gái nuôi, bà, ông, bà cố, ông cố, cháu, chắt, anh-em trai, chị-em gái (ruột hoặc gần như ruột thịt), anh-em trai và chị-em gái con chú hoặc bác ruột, cô-dì, chú-bác, con chú-bác và cô-dì, người nhận làm con nuôi dưỡng, người nhận làm người bảo trợ hoặc người bảo lãnh, người hiện đang được bảo lãnh hoặc bảo dưỡng, chồng, vợ.

Khái niệm “thân nhân” bao gồm (phiên bản tiếng nga): отца, мать, отчима, мачеху, сына, дочь, пасынка, падчерицу, бабушку, дедушку, прабабушку, прадеда, внуков, правнуков, брата, сестру (полнородных и неполнородных), двоюродных братьев и сестер, тетю, дядю, племянницу, племянника, усыновителя, усыновленного опекуна или попечителя, лицо, находящееся под опекой или попечительством, мужа, жену).

Thứ hai, NBU làm nhẹ một số đòi hỏi đối với các tài liệu xác minh mà những thể nhân Resident phải nộp khi thực hiện tác vụ chuyển tiền ra khỏi Ukraina. Bây giờ để làm điều này có thể cung cấp cho ngân hàng tài liệu được in ra từ mạng Internet.

Một trật tự đơn giản hóa như thế sẽ được áp dụng đối với tác vụ chuyển tiền ra khỏi lãnh thổ Ukraina với số tiền không vượt quá 15 ngàn Hrivnia tương đương. Nói riêng, chuyển tiền nhằm những mục đích sau: thanh toán tiền phí điều trị cho cơ quan y tế nước khác, vận chuyển bệnh nhân, tiền đào tạo, mua tài liệu học tập và báo chí đã đăng ký và một số mục đích khác.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 3 năm 2016.

Lưu ý rằng, ngày 23 tháng 2 phó thống đốc NBU Oleg Churiy tuyên bố rằng NBU sẵn sàng bán ngoại tệ trên sàn vốn liên ngân hàng để ủng hộ đồng nội tệ. Từ đầu năm NBU đã ba lần mua và 10 lần bán đấu giá ngoại tệ trên sàn vốn Ukraina.

Nguồn: “lb.ua”

»Cùng chủ đề