Ngân hàng Quốc gia NBU mở đợt tái cấp vốn dài hạn cho các ngân hàng trong thời hạn tối đa 5 năm. Ngân hàng Quốc gia sẽ tổ chức đấu thầu duy trì thanh khoản ngân hàng tối đa 90 ngày và cung cấp tái cấp vốn dài hạn trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 năm – mỗi tháng một lần vào ngày thứ 6 thứ hai của tháng.

Lịch trình và điều kiện đấu thầu tái cấp vốn được phê duyệt theo quyết định của Hội đồng quản trị NBU số 301 và số 302 ngày 28 tháng 4 và có hiệu lực vào ngày này, báo Censor,net dẫ nguồn cơ quan báo chí của NBU cho biết.

Lịch đấu thầu được đặt trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Do đó, lần đấu thầu đầu tiên cho việc cung cấp tái cấp vốn dài hạn sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 và tiếp theo vào ngày 12 tháng Sáu.

Lãi suất cho các khoản vay tái cấp vốn dài hạn trong tối đa 90 ngày sẽ được thả nổi và sẽ bằng với lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Quốc gia ở mức 8% kể từ ngày 24 tháng Tư.

Các khoản vay tái cấp vốn được cung cấp thông qua đấu thầu định lượng mà không giới hạn khối lượng. Khối lượng tái cấp vốn sẽ chỉ bị giới hạn bởi tài sản thế chấp lỏng của các ngân hàng, có thể bao gồm trái phiếu trong nước của chính phủ, chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng Quốc gia, ngoại tệ và trong tương lai gần, trái phiếu doanh nghiệp được bảo đảm bởi bảo lãnh nhà nước, cũng như trái phiếu đô thị, cũng sẽ được đưa vào danh sách này.

Nhờ vào việc làm sạch hệ thống ngân hàng trong năm 2014-2016, hôm nay chúng ta có một ngành ngân hàng ổn định. Các ngân hàng hiện có thanh khoản hơn 200 tỷ UAH và khoảng 8 tỷ USD. Điều này cho phép họ phục vụ tất cả các khoản thanh toán trong nền kinh tế mà không gặp sự cố.

Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp cho các ngân hàng một công cụ bổ sung, ông Ông Churyi phó giám đốc của NBU cho biết, duy trì tính thanh khoản của chính họ trong trường hợp suy giảm tâm lý giao dịch trên thị trường tài chính, đồng thời khuyến khích họ tích cực cho vay hỗ trợ cho các dự án kinh doanh và cơ sở hạ tầng.

Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới vào ngày 24 tháng 5 đã phê chuẩn quyết định cho vay 200 triệu đô la để thực hiện Chương trình dựa trên kết quả (PR) để đẩy nhanh đầu tư tư nhân vào nông nghiệp.

Theo Ngân hàng Thế giới, xuất khẩu nông sản vẫn là động lực chính của nền kinh tế Ukraina – nó chiếm gần 42% (18 tỷ đô la) trong tổng giá trị xuất khẩu, nhưng tiềm năng của nó không được tận dụng triệt để.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới cho biết, Ukraina có thể tăng tốc phát triển kinh tế bằng cách cải thiện hiệu quả và tính minh bạch của ngành nông nghiệp. Tăng 30% năng suất nông nghiệp có thể làm tăng GDP thêm 4,4% trong 5 năm tới.

Lưu ý rằng, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới IMF vào ngày 24 tháng 5 đã phê chuẩn quyết định cho vay 200 triệu đô la để thực hiện Chương trình dựa trên kết quả (PR) để đẩy nhanh đầu tư tư nhân vào nông nghiệp.

Nguồn: biz.censor.net.ua

Nguồn: Censor.net