Gần đây, Ngân hàng quốc gia(NBU) đã thông qua nghị định số 225, mà trong đó nêu nên những kế hoạch cụ thể cho việc tăng cường tài chính cho các ngân hàng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6, nó đã làm thay đổi nhiều những kế hoạch hỗ trợ tài chính đã thông qua trước đó.

Quy định này được đưa ra với mục đích chủ yếu là đơn giản hoá các thủ tục tăng vốn đầu tư cho các ngân hàng thương mại, bởi vì thực tế hiện nay, việc tăng vốn đòi hỏi nhiều thời gian và các thủ tục không thực sự cần thiết. Trong hoàn cảnh hiện tại, NBU đang rất quan tâm đến việc làm sao để can thiệp tài chính vào các ngân hàng càng nhanh càng tốt, do đó, nghị định này sẽ rút ngắn thời gian xét duyệt, cũng như việc kiểm tra điều kiện của các cấp chính quyền.

Tuy nhiên, một câu hỏi được đạt ra hiện nay là các cơ quan của nhà nước sẽ phối hợp thực hiện quy định mới này của NBU như thế nào, ví dụ như Cơ quan chống độc quyền hoặc là Ủy ban chứng khoán nhà nước. Những quy định riêng của họ trong việc kiểm tra những tài khoản liên quan đến chứng khoán lâu hơn là NBU. Từ trước đến nay, họ luôn là những cơ quan khá khắt khe và chặt chẽ trong việc xem xét tài liệu của các ngân hàng thương mại. Do đó việc thực hiện công việc với tiến độ nhanh hơn theo yêu cầu của NBU có thể gặp nhiều khó khăn.

Những thay đổi đáng kể nhất trong nghị định này là đưa ra một kiểu tính vốn mới cho các ngân hàng, nếu cần thiết có thể giảm lượng vốn điều lệ được quy định bởi pháp luật, và yêu cầu sự quản lý tạm thời từ NBU. Từ đó, NBU sẽ xác định một cách chính xác giá trị của ngân hàng nhằm tiến hành việc mua lại cổ phần một cách hợp lý, cũng như để các nhà đầu tư tư nhân tiếp cận một cách dễ dàng hơn.

Phamxuan
theo Unian