Dự trữ ngoại hối quốc tế của Ukraina cho tới ngày 1 tháng 5 tính tương đương đã đạt 13,241 tỷ đô la Mỹ. Sau khi có giảm vào tháng 3 vừa qua 816 triệu, sang tháng 4 Dự trữ ngoại hối quốc gia Ukraina đã được tăng lên 519,5 triệu, trở về mức đã đạt được vào đầu năm 2016.

Trong 12 tháng gần đây nhất dự trữ gia tăng 37,5%, nhà điều tiết NBU thông báo.

Việc gia tăng dự trữ trong tháng 4 được tiến hành nhờ mua ngoại tệ trên sàn ngoại hối để điều tiết dao động giá trên sàn. Trong vòng một tháng NBU đã mua ròng 675,8 triệu đô la. Nói riêng có 13 lần mua đấu giá với số lượng mua ròng là 528,4 triệu đô la. Trong tháng tư NBU không bán ngoại tệ ra sàn liên ngân.

Việc gia tăng dự trữ đã thúc đẩy tiền thu có lợi cho  chính phủ 661,1 triệu đô la. Trong số đó có 651,1 triệu nhận được từ bán trái phiếu trong nước và 10 triệu từ Ngân hàng tái thiết và phát triển Châu Âu EBRD.

Trước đó NBU đã giảm dự báo của mình về dự trữ ngoại hối quốc gia trong năm 2016 từ 19,6 tỷ đô la xuống 18,7 tỷ đô la.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề