NBU đã chuẩn bị chấm dứt sự biến động bất thường của tỷ giá đồng grivna và hứa hẹn đảm bảo quyền sử dụng các nguồn tài chính của người dân và doanh nghiệp. Phó Thống đốc ngân hàng quốc gia Ucraina – ông Volodymyr Krotyuk thông báo về điều này.

“Ngân hàng quốc gia, vẫn như trước kia, là một đối tượng tham gia năng động trên thị trường tiền tệ và sẽ sử dụng các công cụ của mình để ngăn chặn những việc làm sai tỷ giá, dẫn tới sự tăng giảm bất thường của đồng grivna. Người dân và doanh nghiệp, giống như trước kia, sẽ có đủ ngoại tệ trên thị trường tiền tệ của Ucraina, thông qua các can thiệp và đấu giá tiền tệ của NBU “, – ông Volodymyr nói với hãng thông tấn Ucraina ngày hôm nay thứ 3 ngày 12 tháng 5.

Ông nhấn mạnh rằng, các sự kiên trong thời gian gần đây trên thị trường tiền tệ trong nước cho phép xác nhận rằng chính sách trao đổi tiền tệ của NBU vào cuối năm ngoái và đầu năm nay đã đem lại các kết quả tích cực: giảm nhu cầu về ngoại tệ, xuất hiện và tăng xu hướng giữ đồng grivna, giảm tốc độ lạm phát.

“Sự ổn định của tỷ giá tiền tệ đã củng cố các điều kiện kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, trong năm nay, số dư tài khoản hiện tại trong cán cân tiền tệ được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này tạo điều kiện cân bằng cung và cầu ngoại tệ trên thị trường trao đổi giữa các ngân hàng. Nhu cầu hàng ngày của doanh nghiệp chi trả việc nhập khẩu bằng ngoại tệ đã thực sự được đảm bảo bằng doanh thu từ xuất khẩu “- ông Volodymyr lưu ý.

Phó thống đốc Ngân hàng quốc gia Ucraina nhấn mạnh rằng Ngân hàng quốc gia đã dần dần giảm bớt sự tham gia của mình vào thị trường tiền tệ, trả sự tự do cho những đối tượng tham gia thị trường để thiết lập tỷ giá.

“Nếu trong quý I năm nay, tỷ lệ hoạt động của NBU trên thị trường tiền tệ là hơn 10%, thì vào lúc này tỷ lệ đó chỉ còn ít hơn 8%,” – ông giải thích.

Theo số liệu của phó thống đốc cung cấp, nếu trong tháng 2 năm nay, khoản tiền các cá nhân và tổ chức rút từ các ngân hàng là 21,9 tỷ grivna, thì trong tháng 4, nó đã giảm gần 10 lần – xuống còn 2,5 tỷ grivna. Thêm vào đó, nhờ có các bước thực hiện của NBU, nhu cầu ngoại tệ tiền mặt trong tháng 4 đã giảm xuống còn 166 triệu đô la Mỹ từ 1,4 tỷ đô la trong tháng 2. “Vào đầu tháng 5 năm nay, tình hình đã thay đổi, và người dân Ucraina đã bán ra các loại tiền tệ nhiều hơn 30 triệu đô la Mỹ so với mua vào,” – Krotyuk thêm vào .

Phó thống đốc Ngân hàng quốc gia Ucraina nhấn mạnh rằng những yếu tố tích cực này đã cho phép NBU bắt đầu một chính sách nhất quán áp dụng tỷ giá tiền tệ linh hoạt trên cơ sở dần dần xóa bỏ những hạn chế hành chính và thực hiện các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường mở.

Trước đó NBU đã giới hạn sự sai lệch tỷ giá chính thức của đồng grivna với đồng đô la giữa các ngân hàng ở mức 2%.

Quyết định trên thuộc nghị quyết số 264 của Ngân hàng quốc gia từ ngày 30 tháng 4, trong khuôn khổ của bản ghi nhớ về việc áp dụng các chính sách tài chính được khẳng định trong thỏa thuận hỗ trợ giữa Ucraina và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề