Ngân hàng quốc gia(NBU) thông báo, vào ngày 4-8 tới, NBU có thể gia hạn việc hoãn trả nợ cho Ukrprombank nếu có sự đồng thuận của các chu nợ và các chủ tài khoản gửi tiền. Thông báo này được thực hiện sau khi NBU công bố nghị định về việc “ Áp dụng những biện pháp đặc biệt nhằm bảo đảm tiềm lực tài chính cho hệ thống ngân hàng”.

Trước đó tổng thống Yushchenko cũng đã ký vào điều luật “ Về việc sửa đổi một số điều luật có ảnh hưởng đến các hoạt động cũng như tiềm lực tài chính của hệ thống ngân hàng”. Dự thảo luật này được tổng thống ký vào ngày 24-7, và đến ngày 31-7 thì được công bố trên website chính thức của nhà nước.

Theo điều 85 của luật “Về hệ thống ngân hàng và sự hoạt động của nó” thì NBU có thể gia hạn sự hoãn trả nợ của một ngân hàng với sự chấp thuận của các chủ nợ và các chủ tài khoản, nhưng thời gian không được vượt quá 3 tháng.

Tuy nhiên, điều luật số N617-VI cũng có một quy định rằng, NBU có thể tăng thời gian lên 6 tháng, nhưng trong khoảng thời gian thêm đó, ngân hàng phải bồi thường hoàn toàn những thiệt hại mà chủ nợ cũng như khách hàng của họ phải chịu.

Được biết, hiệu lực gia hạn trả nợ cho Ukrprombank đã hết hạn vào ngày 21-7. Tức là đã hơn 10 ngày, ngân hàng này nằm trong tình trạng: không thể tự quyết định số phận của mình, và cũng không thể tiến hành các hoạt động bình thường do chưa có một điều luật tiếp theo nào hướng dẫn. 

Phamxuan
theo Zerkalo