Ngân hàng quốc gia Ucraina NBU đã xây dựng bản khuyến nghị cho các ngân hàng về vấn đề tái cơ cấu tín dụng và chuyển đổi ngoại tệ trong nợ.

Quyết định trên được ban hành trong nghị định của NBU ngày 3-6 (số N328), có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo nghị định trên, việc tái cơ cấu, chuyển đổi nợ trước hết phải tiến hành theo các hợp đồng thế chấp của cá nhân, nếu đối tượng thế chấp là nhà ở cá nhân tổng diện tích dưới 110 m2, và khoản thanh toán hàng tháng cho hợp đồng này vượt quá 30% thu nhập hàng tháng của người vay.

Ngoài ra, ưu tiên tái cơ cấu hợp đồng tín dụng trước hết là cho các nhà sản xuất hàng hoá.

Theo khuyến nghị này, thuộc diện được tái cơ cấu là các hợp đồng tín dụng bằng grivna và ngoại tệ, cấp trước ngày 1-10-2008 cho khách hàng vay có khả năng tài chính không thấp hơn hạng B và được đánh giá tình hình thanh toán nợ ở mức “tốt” hoặc “yếu”.

Đây là lần thứ hai NBU có khuyến nghị ngân hàng tái cơ cấu tín dụng đã cấp cho khách hàng là cá nhân phục vụ mục đích học tập, chữa bệnh, hoàn tất việc xây dựng và những mục đích tương tự: trong đó nợ tín dụng không được vượt quá 200 nghìn grivna, còn số tiền thanh toán hàng tháng cho ngân hàng phải vượt quá 30% thu nhập hàng tháng của người vay.

“Cần tái cơ cấu những khoản nợ mà ngân hàng có văn bản khẳng định…những bằng chứng khách quan và vô điều kiện cho thấy khách hàng vay không đủ khả năng đảm bảo điều kiện của hợp đồng vay ban đầu”, – nghị định viết.

NBU cũng yêu cầu các cơ chế tín dụng-tài chính không áp dụng điều kiện để được tái cơ cấu đối với các hợp đồng vay grivna ngặt nghèo hơn so với hợp đồng ngoại tệ.

Đồng thời Ngân hàng trung ương kêu gọi các ngân hàng thoả thuận với khách vay chia sẻ rủi ro và chi phí trong thời gian tái cơ cấu, chuyển đổi nợ. NBU còn khuyên không nên thu phí đối với dịch vụ tái cơ cấu và gia hạn hợp đồng tín dụng nếu thời hạn gia hạn không quá 2 năm.

NBU còn yêu cầu các ngân hàng trước ngày 7-9-2009 phải cung cấp đầy đủ thông tin về tổng số chi phí phát sinh trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi ngoại tệ trong nợ và tiến độ riêng để đưa giới hạn thực tế của trạng thái ngoại tệ đoản mở phù hợp với giá trị chuẩn.

Trong bức thư kèm theo nghị định NBU nhấn mạnh tái cơ cấu nợ tín dụng không được lạm dụng để che giấu dấu hiệu mất khả năng thanh toán của khách hàng vay nhằm mục đích tăng nhân tạo chất lượng hợp đồng tín dụng.

Ngoài ra, theo bức thư trên, trong thời gian tái cơ cấu nợ tín dụng không được gia hạn hiệu lực của hợp đồng tín dụng một thời gian quá dài đồng thời chuyển thời hạn thanh toán nợ gốc vào cuối kỳ. NBU nhấn mạnh, tái cơ cấu nợ phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện từ cả hai phía, ngân hàng lẫn khách hàng vay.

Trong thư còn viết, các ngân hàng chọn tuân thủ khuyến nghị của NBU sẽ được quyền từng bước thực hiện việc đưa giới hạn thực tế trạng thái ngoại hối đoản mở gần với giá trị chuẩn theo tiến độ được xây dựng riêng cho từng ngân hàng.

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina

»Cùng chủ đề