(DN.ODESA) – Ngân hàng quốc gia của Ucraina (NBU) đã thay đổi lại cơ chế trong việc xác định tỷ giá chính thức giữa đồng grivna so với đồng đô la, và cố định tỷ giá trao đổi tại các ngân hàng thương mại bằng một con số nhất định.

Phù hợp với quyết định của NBU (số N351), công văn trên sẽ có hiệu lực vào ngày 28 tháng 11 tới.

“Giá trị của đồng đô la được thiết lập tại thị trường giao dịch của các ngân hàng phù hợp với hợp đồng mua bán ngày hôm trước đã ký với NBU, và phù hợp với cơ chế mới khi tính toán tỷ giá chính thức.

Trước đó, tỷ giá chính thức với đồng đô la được thiết lập theo tính toán của các ngân hàng dựa vào sự can thiệp của Ngân hàng quốc gia, dựa vào dữ liệu về sự biến động tỷ giá trên thị trường tài chính quốc tế, thị trường hàng hoá và một vài chỉ số khác.

Theo như thông báo, NBU đã thiết lập tỷ giá chính thức cho ngày 24 tháng 11 cao nhất từ trước đến nay – 6,1717 grivna cho 1 USD, so với ngày 21/11 đồng quốc nội đã mất giá trị là 2,9% ( 5,9988 grivna / 1 USD).

Tính từ đầu năm, giá trị của đồng grivna giảm xuống 22,2% khi tỷ giá chính thức là 5,05 grivna/ 1 USD, và so sánh với mức cao nhất là 27,3% khi 1 USD được quy định bán với giá 4,85 grivna.

NNC
theo Inter