Trong bản báo cáo tổng quan tiền tệ của NBU quý II đăng tải trên Website của NBU nói rằng, mức thâm hụt ngân sách là rủi ro cho sự ổn định của tỷ giả của đồng tiền quốc gia. “Sự hình thành khối lượng thâm hụt ngân sách đáng kể trong điều kiện hạn chế nguồn vốn thực tế để lấp nó là một trong số những rủi ro đáng kể đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô mà thực hiện chúng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của đơn vị tiền tệ”.

NBU lưu ý rằng, trong quý I năm 2009 thâm hụt tổng thể ngân sách được hình thành ở mực 13 tỷ 264 triệu Gr.

Tại Ngân hàng quốc gia người ta cho rằng, tình hình không mấy lạc quan trong nền kinh tế đã ảnh hưởng đến tiến độ các chỉ tiêu ngân sách: giảm nền tảng thuế do giảm lợi nhuận của các xí nghiệp, giảm thu nhập thực tế của dân chúng và tương xứng là giảm nhu cầu trong nước dẫn đến giảm “phần Thu” của ngân sách trong các tháng 1-6 năm 2009 tới 4% so với chỉ số này của năm ngoái.

Trong thông báo của NBU đồng thời cũng chỉ ra rằng, trong quý 2 chính phủ đã sử dụng tích cực nguồn vốn từ tài khoản ngoại hối của mình để tái cấp vốn cho những chi tiêu ngân sách với khối lượng trong thời kỳ này là khoảng 1,3 tỷ Gr.

NBU đồng thời đánh giá rằng, trong nửa năm đầu của năm 2009 NBU đã thực hiện những thao tác mua đứt các trái phiếu quốc gia với tổng giá trị 20,2 tỷ Gr.

Như hãng UNIAN đã đưa tin, ngân sách quốc Ucraina trong các tháng 1-6 đã có thâm hụt 15,352 tỷ Gr. Ngân sách trong tháng 7 năm 2009 tăng lên 14%, hay gần 5 tỷ Grivna.

Ngân hãng quốc gia Ucraina đã báo cáo cho Tổng thống Yuschenko về tình hình trên thị trường ngoại hối và hành động của NBU để ổn định hiệu quả nó.

Đồng thời NBU đã thông báo cho Tổng thống về quá trình tái đầu tư các ngân hàng và các bước của NBU với mục đích nâng cao tính hiệu quả.

Ông Shapavalov, phó Tống đốc NBU báo cáo với người lãnh đạo nhà nước về tình trạng ổn định đồng tiền nội tệ. Theo lời ông, thực hiện chỉ thị của Tổng thống NBU đã tiến hành họp với các ngân hàng thương mại và đã bàn về tình hình hiện nay. Ông nói tiếp: “Chúng tôi đã xác định ba nhóm công tác – nhóm về ngoại hối, nhóm về tiền tệ và nhóm về ngân hàng. Hiện tại chúng tôi đang bàn và đề xuất những văn bản pháp quy mà chúng tôi nghĩ trong vòng một tuần sẽ đề xuất những mục đích chiến lược cần phải thực hiện để bình thường hóa tình hình”.

Hoàng Xuân Kiểm (theo UNIAN)

 

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian