Ngân hàng quốc gia(NBU) cho biết, họ bảo đảm sẽ bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như các chủ đầu tư của Ukrprombank thông qua việc hỗ trợ tài chính hoặc chuyển giao các khoản nợ tổng cộng 6 tỷ 984,8 triệu UAH. Số tiền này sẽ được lấy từ các ngân hàng của nhà nước hoặc sử dụng trái phiếu chính phủ.

Như trước đó chúng tôi đã đưa tin, NBU đang tiến hành các hoạt động bổ sung để đảm bảo sự ổn định của đồng nội tệ và hệ thống ngân hàng, cũng hỗ trợ các phương tiện thanh toán cho các ngân hàng. Việc này sẽ có sự tham gia của các ngân hàng nhà nước như Kiev Bank, Rodovid Bank và Ukrgasbank.

Theo các tài liệu mà chúng tôi có được, NBU trong tháng 8 năm nay sẽ thay mặt chính phủ thành lập một ngân hàng hỗ trợ. Ngân hàng này sẽ được sử dụng cho việc hỗ trợ tài chính cho các ngân hàng, chịu trách nhiệm pháp lý đối với tài sản của các ngân hàng đang trong giai đoạn phục hồi chức năng hoạt động.

Đồng thời, cho đến tháng 9 năm nay, NBU sẽ thực hiện một vài thay đổi trong các quy định pháp lý, và chuẩn bị các biện pháp nhằm cải tổ lại cácc ngân hàng, mà đang chịu sự điều hành tạm thời của họ.

Ngoài ra, kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các ngân hàng thuộc nhóm 1 và nhóm 2 sẽ với số tiền không nhỏ hơn 9 tỷ 809 triệu UAH, còn các ngân hàng thuộc nhóm 3 và 4 không nhỏ hơn  1 tỷ 182 triệu UAH.

Trước đó, thủ tướng Yulia Tymoshenko cho biết, Hội đồng Bộ trưởng đã cho NBU thời gian một tháng để quốc hữu hóa Nadra Bank và Ukrprombank.

Phamxuan
theo RBK