Một loạt các ngân hàng thương mại Ucraina có liên quan đến tình trạng thiếu hụt “nhân tạo” đô la trên thị trường tiền mặt. NBU đã có thư (số (№13-121/5000-14278) gửi các ngân hàng nói rõ như vậy.

“Theo kết quả phân tích nghiệp vụ tình hình thị trường ngoại tệ tiền mặt Ucraina đã làm rõ, một số ngân hàng có uỷ quyền tuy vẫn còn một lượng đáng kể ngoại tệ tồn trong quỹ nhưng lại không thực hiện việc bán ngoại tệ tiền mặt ra ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu hụt ngoại tệ giả tạo”, – thư viết.

Nhân việc này NBU yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tín dụng-tài chính phải kiểm soát các giao dịch thu đổi ngoại tệ tại các quầy thu đổi của ngân hàng và các điểm thu đổi ngoại tệ: lãnh đạo ngân hàng có nhiệm vụ không để xảy ra tình trạng nâng tỷ giá bán ra và đảm bảo thực hiện cả giao dịch bán lẫn giao dịch mua trong ngày giao dịch.

NBU cũng buộc các chi nhánh địa phương của mình phải kiểm tra các ngân hàng về việc thực hiện đúng điều kiện của số ngoại tệ của NBU can thiệp ngày 28-7 để phục vụ cho giao dịch thu đổi ngoại tệ.

Trong thư NBU còn nhấn mạnh, số ngoại tệ chuyển khoản mua của NBU phải được bán toàn bộ thông qua các điểm thu đổi ngoại tệ và quầy thu đổi của ngân hàng trong vòng 5 ngày kể từ ngày NBU thực hiện việc can thiệp.

Lê Tâm
theo Finance