Ngân hàng quốc gia(NBU) cho biết, có một sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh doanh và khối lượng giao dịch tiền tệ trên thị trường liên ngân hàng trong tháng 6.

“Trong thời gian qua, những can thiệp của NBU vào thị trường liên ngân hàng được thể hiện chủ yếu bằng việc mua ngoại tệ. Mục đích chính của việc này là hỗ trợ nhu cầu ngoại tệ của NAK Naftogaz. Việc này một mặt giúp công ty năng lượng trên cải thiện tình hình dự trự ngoại tệ với mục đích trả nợ, mặc khác làm chậm sự biến động của tỷ giá đồng grivna,” – báo cáo của NBU nêu rõ.  

Đồng thời, NBU cũng tiếp tục bán ngoại tệ với tỷ giá ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân phải trả nợ tín dụng ngân hàng bằng ngoại tệ. Từ đầu tháng 6, đã có 4 cuộc đấu giá như vậy, và đã bán 5,55 triệu USD và 0,67 triệu Franc Thụy Sĩ, các cuộc bán đấu giá euro đã không diễn ra do ít người có nhu cầu trả nợ bằng loại ngoại tệ này.

Tỷ giá đô la Mỹ trong tháng 6 nói chung là ổn định, có ít sự thay đổi. Trên thị trường liên ngân hàng tỷ giá trung bình chỉ tăng khoảng 0,06% đạt 7.661 UAH/USD hoặc giảm khoảng 0,04% còn 7,639 UAH/USD.

Còn tỷ giá chính thức mà NBU đưa ra tính từ đầu tháng 6 tăng 0,02% đạt 7,6174 UAH/USD. Còn đối với đồng euro tăng 0,44% đạt con số 10,60 UAH/EUR và đồng rúp Nga tăng 0,71% tương đương tỷ giá 2,45 UAH/10 RUB.

Tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng vào ngày hôm nay cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng giá của đồng grivna so với các ngoại tệ khác. Cụ thể tỷ giá trong phiên đóng cửa dao động trong phạm vi 7,6100-7,6190 UAH/USD, 10,5810-10,6010 UAH/EUR 2.443-2.451 UAH/10 RUB. Tỷ giá này giảm so với ngày hôm qua  khi mà giao dịch trên thị trường kết thúc trong phạm vi 7,6370-7,6470 UAH/USD, 10,6390-10,6560 UAH/EUR và 2.439-2.445 UAH/10 RUB.

Phamxuan
theo Pod

»Cùng chủ đề