Vào cuối tuần qua đồng nội tệ Grivna của Ucraina đã mất giá 11 cô-pêch so với đồng đô la. Trên nền của sự mất giá của đồng nội tệ NBU đã buộc tội các ngân hàng thương mại trong cuộc tấn công đầu cơ trên thị trường. Cố vấn của chủ tịch NBU, ông V.Litvitsky tuyên bố: “Một số cơ quan tài chính đang làm việc vì một kết quả đầu cơ ngắn hạn và không nhìn thấy quyền lợi của mình trong sự ổn định tỷ giá sẽ giúp họ bình ổn tín dụng bằng ngoại hối”.

Tuy nhiên, các nhà băng cho rằng, chính NBU đã huých tỷ giá của đồng đô-la lên bằng sự bàng quan của mình. Các nhà băng còn buộc tội nhà điều tiết (NBU – nd) chậm trễ có ý thức với việc oanh tạc thị trường liên ngân. Giám đốc phòng quan hệ ngoại thương của NBU, ông S.Kruglik đã khẳng địng với báo “Delo” rằng, NBU bây giờ đang tiến hành điều tra nhằm thu thập chứng cứ phạm lỗi của một loạt ngân hàng trong việc làm mất ổn định tỷ giá. Ông nói tiếp: “Hiện chúng tôi không chứng minh được lỗi của họ cho nên tôi không gọi tên ngân hàng được. Nhưng khi có chứng cứ chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp găy gắt nhất: Kiểm tra, sau đó chúng tôi thu hồi giấy phép hoạt động với ngoại hối. Ngân hàng sẽ bị ngắt khỏi FOREX”.

Theo lời ông Kruglik, sự “trừng phạt nhẹ” có thể là những chế tài hành chính đối với lãnh đạo của các ngân hàng bị phạt. Ông thông báo rằng, NBU đã thấy đơn đệ trình nhu cầu mua ngoại hối của một số ngân hàng cao hơn thực tế.

Theo lời người lãnh đạo của kho bạc của một trong số ngân hàng (ông ta xin không nêu tên) thì, hiện có thể có hai nhóm cơ quan tài chính quan tâm đến đầu cơ. Đó là những ngân hàng đã hình thánh một khối lượng lớn dự trữ ngoại hối và cần bán chúng với giá cao hơn để hoàn thành định mức ngoại hối. Đồng thời cả một số cơ quan tài chính thuộc nhóm các nhà xuất khẩu. Ông này nói: “Bây giờ ngành luyện kim đang khởi sắc, các xí nghiệp có nguồn thu ngoại tệ mà “không thấy” có mặt trên thị trường liên ngân. Giả định thật logic là những ngân hàng quan hệ với các nhà xuất khẩu đang kìm giữ ngoại tệ để chờ sự mất giá đồng nội tệ thêm 20-30 cô-pêc” nữa.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề