Kể từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 NBU đã mua số tiền 42 triệu đô la, trong khi đó đã bán ra 200 triệu đô la.

Các dữ liệu được công bố trên website của ngân hang quốc gioa Ukraina.

Kể cả việc NBU đã từng mua 30 triệu đô la với giá rẻ nhất (với việc sử dụng công cụ Matching), còn 12,5 triệu bằng giá bình quân thống nhất (với việc sử dụng công cụ matching).

Ngân hang quốc gia NBU đã bán 200 triệu đô la theo tỉ giá thống nhất. Trước đó NBU không bán ngoại tệ trên Sàn Liên ngân kể từ đầu tháng 8 tới nay, còn cuộc tấn công lần này nhằm duy trì tỉ giá đồng Hrivnia trong tuần là cuộc oanh tạc lớn nhất kể từ đầu năm 2019.

Kết quả là kết từ đầu năm 2019 NBU đã mua trên Sàn lien ngân 4,2 tỉ đô la, bán ra tại đây $448 triệu.

Như đã đưa tin, NBU trong thời kỳ từ 23 đến 27 tháng 9 đã mua trên sản Liên ngân số tiền 349 triệu đô la nhiều hơn so với tuần trước đó.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề