Chủ tịch Ủy ban của quốc hội về chính sách công nghiệp và điều tiết, bà Natalia Korolevskaya nói rằng, nhờ dự luật “về hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp tư nhân có thể thu hút được $7 tỷ đầu tư vào nền kinh tế của Ucraina”. Bà đã nói như vậy với báo chí trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, 16.06.2009.

Theo lời bà, dự luật về hợp tác được thông qua vòng một và trong tuần tới nó có thể qua được vòng hai tại quốc hội. Theo lời của bà dự luật này nhằm để thực hiện những dự án nhà nước và doanh nghiệp đã được tiên liệu thời hạn 5 đến 30 năm.

Bà nói: “Tất cả những văn bản điều tiết đã tồn tại 17 năm nay tạo nên những rào cản cực lớn cho đầu tư quốc nội và đầu tư nước ngoài cũng như hiện đại hóa sản xuất”. Theo lời bà thì những nước mà ngày hôm nay có thể thu hút vốn đầu tư vào sản xuất thì có thể làm cho các xí nghiệp trở nên có hiệu quả sau cuộc khủng hoảng.

Bà đồng thời cũng lưu ý rằng, những chủ thể trong hợp tác nhà nước – doanh nghiệp ở cấp dưới sẽ là những hội đồng địa phương, các xí nghiệp kinh tế cộng đồng và những xí nghiệp địa phương, còn ở cấp nhà nước sẽ là chính phủ.

Bà Korolevskaya tin tưởng rằng, nếu hôm nay không có những cải cách kết cấu thì khủng hoảng ở Ucraina có thể còn kéo dài.

Như TTX “UNIAN” đã đưa tin, theo dự luật thì những xí nghiệp quốc doanh không được phép tự nhân hóa sẽ thu hút đầu tư với sự bảo đảm nhà nước để xí nghiệp không thể chuyển thành xí nghiệp tư nhân. Những xí nghiệp như vậy phải là xí nghiệp thuộc tài sản nhà nước. Chúng không thể được đem làm thế chấp tín dụng.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề