Hôm chủ nhật Bộ nội vụ Ukraina đã bố cáo bắt đầu một tháng tự nguyện giao nộp vụ khí. Những người theo sáng kiến của mình nọp vũ khí chưa đăng ký trước ngày 31 tháng 10 sẽ được miễn trách nhiệm hình sự. Còn nộp thì tất nhiên đã có cái gì phải nộp!

Theo đánh giá của người đứng đầu hiệp hội người sở hữu vũ khí Georgy Uchaikin, số lượng vũ khí vất hợp pháp đạt mức 5 triệu khẩu. “Một phần vũ khí được đưa tư khu vực miền đông về, phần khác là do ăn cắp từ các kho vũ khí trong những năm 2013-2014”, – ông Uchaikin nói.

Để ảnh hưởng tới tình hình tràn lan vũ khí các chơ quan tác chiến, đặc biệt ở khu vực tiền phương sử dụng những phương pháp mới – Cài điệp viên của mình để tìm kiếm thông tin về các chủ sở hữu vũ khí bất hợp pháp và cả các loại chất nổ. “Nếu sự kiện xảy ra có sử dụng lựu đạn hoặc vũ khí thì việc đầu tiên là lưu ý tới những người từng có thời gian ở khu vực ATO, miền đông. Để thu thập những thông tin này cơ quan nội cụ sử dụng mạng lưới điệp viên của mình.

Kết quả của thàng giao nộp vũ khí tự nguyện lần trước ở Ukraina là đã thu được 4,5 ngàn súng bất hợp pháp.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề