Có trên 2 000 người khai báo thu nhập từ 1 triệu trở lên.

Theo kết quả quý I năm nay người dân Ukraina đã khai báo 24 tỉ Hrivnia thu nhập, nghĩa là 97% nhiều hơn so với khai báo ngày 1 tháng 4 năm 2018. Cơ quan báo chí cục ngân khố của bộ tài chính thông báo.

Tổng số thuế do cá nhân nộp trong năm nay – 577 triệu Hrivnia, hay 17,8% so với kết quả ba tháng của năm ngoái, thu phí quân đội vào ngân sách – 85 triệu Hrivnia, nghĩa là tăng 70% so với năm ngoái.

Số bản khai báo thuế đã nộp tới đầu tháng 4 là 201 300, tăng 54% so với chỉ số của năm ngoái.

Khai báo tài sản thừa kế và quà cáp đạt mức 3,7 tỉ Hrivnia, thu nhập từ bán bất động sản và động sản – 1,8 tỉ, thu nhập từ nước ngoài – 1,1 tỉ Hrivnia và các khoản thu nhập khác có chịu thuế – 3,5 tỉ Hrivnia.

Thu nhập trên 1 triệu Hrivnia có 2 067 người khai.

Con số thu nhập được khai báo cao nhất ở Kyiv – 6,7 tỉ Hrivnia, ở Dnipro con số cao nhất – 2,8 tỉ Hrivnia, ở Kharkiv, Lviv và Kyiv ngoại ô – 1,3 tỉ Hrivnia.

Sự gia tăng con số thu nhập đã khai báo lớn nhất so với qúy I năm ngoái là ở Zakarpatye – 327%, tỉnh Donetsk – 274%, ở Odesa – 240% và ở tỉnh Poltava – 210%.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề