Một nghiên cứu xã hội học của viện KMIS cho thấy có 40% người dân Ukraina không biết ngồn gốc của quyền lực nhà nước. Số người này cho nguồn gốc quyền lực là tổng thống, trong khi đó có 41% cho nguồn gốc quyền lực là thuộc về nhân dân.

Trong số các quyền người dân chỉ ra: quyền được lao động – 25%, quyền được đào tạo – 18% và quyền được bảo đảm y tế – 13%. Đólà sự hiểu biết quá thấp về luật pháp.

Nếu là người dân Ukraina thì cần phải biết 5 luật cơ bản điều tiết các quan hệ và hoạt động hàng ngày của bạn.

Hiến Pháp

Đó là luật nền tảng của mọi luật của Ukraina. Hiến pháp có hiệu lực cao nhất, nghĩa là tất cả các luật pháp khác đều không được mâu thuẫn với Hiến Pháp và phụ thuộc vào Hiến pháp. Trong Hiến pháp ghi rõ tất cả các quyền và các nghĩa vụ cơ bản nhất của các công dân đối với nhà nước và của nhà nước đối với công dân.

Bộ luật về Lao động

Do người dân không hiểu luật về Lao dộng cho nên trên thị trường lao động thường xuyên có những vi phạm từ phía những người sử dụng lao động và cung cấp việc làm, thường xuyên xảy ra những xung đột không đáng có.

Luật về lao động điều tiết các quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, trước hết nhằm bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp và tự do của con người. Theo thống kê, có 75% người lao động thường xuyên bị các chủ sử dụng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Luật về quyền của người tiêu dùng

Luật về quyền của người tiêu dùng thiết lập trách nhiệm của người bán hàng và nhà sản xuất hàng hóa đối với người mua hàng.

Theo luật này, mỗi người Ukraina có quyền được sử dụng dịch vụ có chất lượng, hoặc mua hàng có chất lượng, đồng thời trong đó cũng ghi rõ cơ chế bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Luật về tự quản địa phương

Luật này xác định trách nhiệm của các quan chức thành phố, thôn xã đối với cư dân của địa phương. Trong luật này ghi rõ các quyền của người dân trong cộng đồng địa phương đối với các quyết định về các vấn đề mang ý nghĩa của địa phương mình.

Luật về các quyền tác giả và các quyền liên quan hỗn hợp

Ukraina được mệnh danh là quốc gia “cướp tác quyền” trong số các quốc gia dẫn đầu về lĩnh vực này. Điều này có nghĩa là người dân không tôn trọng chất xám của các tác giả khi khai thác các sáng chế, các sáng tác của các tác giả mà không chịu trả tiền tác quyền, chẳng hạn khi tải và sử dụng các phần mềm, bộ phim, bài hát, vv…

Nguồn: Sevodnya

 

»Cùng chủ đề