Cục ngân khố Bộ tài chính Ukraina dự định kiểm tra 5 ngàn doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Cục ngân khố đã đã lập lịch kiểm tra tài liệu cho năm 2019, trong danh sách có 5 ngàn doanh nghiệp có tư cách pháp nhân với khối lượng khai báo thu nhập trong năm 2017 ở mức 1,14 ngàn tỉ Hrivnia. Cơ quan báo chí cục ngân khố thông báo.

Theo dữ liệu thuế vụ năm 2017, có 1,6 ngàn doanh nghiệp được dự kiến sẽ bị cục ngân khố kiểm tra. Các doanh nghiệp này có thu nhập từ 100 triệu Hrivnia trở lên với tổng số trên 1 ngàn tỉ Hrivnia, 300 doanh nghiệp có thu nhập trên 500 triệu Hrivnia trở lên với tổng số trên 700 tỉ Hrivnia.

Đa phần các doanh nghiệp bị kiểm tra làm việc trong lĩnh vực thép, dược, thương mại dụng cụ gia đình và bán lẻ nhiên liệu. Ngoài ra cục ngân khố sẽ còn kiểm trả các đối tác của những doanh nghiệp này theo sơ đồ cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề