Cơ quan ngân khố thuộc bộ tài chính Ukraina dự báo trong năm 2017 chuyển vào quỹ chung của ngân sách nhà nước 752,9 tỉ Hrivnia, quyền cục trưởng ngân khố bộ tài chính Miroslav Prodan tuyên bố.

Trong năm 2017 Cơ quan ngân khố thuộc bộ tài chính Ukraina trong năm 2017 sẽ chuyển vào quỹ chung của ngân sách nhà nước nhiều hơn so với năm ngoái 140,2 tỉ Hrivnia, quyền cục trưởng ngân khố bộ tài chính Miroslav Prodan nói trong hiên họp cơ quan bộ. >>сообщает

Cơ quan cục ngân khố dự báo rằng trong cả năm con số chuyển vào quỹ chung của ngân sách để thanh toán mà cơ quan này kiểm soát sẽ là 752,9 tỉ. Như vậy chỉ số chỉ thị của bộ tài chính Ukraina được thực hiện hoàn toàn thành công vượt mức tới 3,7 tỉ Hrivnia.

“Điều này cho phép chính phủ và tất cả những ai hôm nay bảo đảm chính sách tài chính tuyệt đối kết thúc năm ngân sách một cách thành công mà không cần tới vay mượn, cho dù lần chuyển ngân tiếp theo từ IMF chúng ta không nhận được”, – ông Prodan tuyên bố.

Dự báo thu từ thuế quan sẽ vượt mức dự đinh tới 32 tỉ Hrivnia. Với nguồn thu vượt trội này sẽ cho phép chi tiền để hiện đại hóa các Trạm hải quan bằng các phương tiện kiểm soát hiện đại. So với năm ngoái thu từ thuế quan vào Ngân sách nhà nước tăng lên hầu như 70 tỉ Hrivnia, cơ quan ngân khố Ukraina cho biết.

“Chúng tôi đã chứng minh trước tòa rằng tất cả các vụ án với thủ tục đấu giá mua sắm các hệ thống quét (scan) xảy ra minh bạch và chân thật, tòa đã ủng hộ quan điểm của cơ quan ngân khố. Điều này cho niềm tin tuyệt đối vào các hành động trong năm 2018: tại tất cả các điểm thông quan của hải quan sẽ lắp đặt các hệ thống quét (scan). Tất cả các tài liệu đấu giá sẵn sàng, tất cả các quá trình liên quan mua sắm và cả sự bảo đảm tài chính cũng sẵn sàng”, – ông Prodan nói.

Cục ngân khố nhà nước Ukraina thông báo ngân sách Ukraina trong năm 2016 chưa hoàn thành về phần thu. Thu ngân sách trong năm 2016 ở mức 616,2 tỉ Hrivnia, trong khi đó theo kế hoạch là 627,2 tỉ Hrivnia.

Vào tháng 1 năm 2017 người đứng đầu cục ngân khố Roman Nasyrov (nay đã bị cách chức) tuyên bố rằng trong năm nay dự tính tăng thu 19,2% so với năm 2016.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề