Các dự báo của HĐBT khác với các đánh giá của các chuyyeen gia Ukraina và của các Cty quốc tế. Bộ tài chính Ukraina đưa ra dự báo về các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của năm 2016 khi lamf ngân sách năm. Trog chính phủ cho rằng tỷ giá đồng Hrivnia so với đô la trong năm tới ở mức 24,4uh/usd, tuy nhiên một số chuyên gia cho dự báo mất giá đồng nội tệ lên tới 30,75uh/usd.

Tỷ giá theo ngân sách 241,-24,4 uah/usd

Trong ngân sách đã thông qua ghi giá đô la: 24,1-24,4 uah/usd. Các chuyên gia cho đánh giá “quá tích cực”.

Dự báo của quỹ tiền tệ quốc tế cũng có con số tương tự về tỷ giá đồng nội tệ so với đô la vào năm 2016 – 24uah/usd.

Trong khi đó các hàng đánh giá cũng khác nhau.

Cty “Concorde Capital” – 26uah/usd;

Cty ICU – 30,75uah/usd;

Cty “Goldman Sachs” – 30uah/usd.

Xét tới tỷ giá vào thời điểm này cũng đã vào khoảng gần 24uah/usd thì hiển nhiên khó tin rằng có thể thực hiện được ngân sách, cựu bộ trưởng kinh tế Victor Suslov nói. Theo dự báo của chuyên gia trong năm tới phải mua đô la tới giá 30uah/usd, còn nếu như hợp tác với IMF bị phá thì tỷ giá có thể vọt tới 40uah/usd.

Chủ tịch ủy ban các nhà kinh tế học Ukraina, ông Andrey Novak đồng ý với đánh giá của đồng nghiệp và cho rằng, giá đô là năm 2016 có thể ở mức 29uah/usd.

Giám đốc cá chương trình kinh tế của TT Razumkov, ông Vasily Yurchisin cho rằng giá khả dĩ của đô la trong năm 2016 có thể là 29 uah/usd. “Tất nhiên phụ thuộc vào các công cụ ảnh hưởng của NBU, nhưng tôi nghĩ giá đô la vào cuối năm 2016 có thể đạt mức 28-29uah/usd”, – ông Yurchisin nói.

Lạm phát – 12-29,2%, tăng trưởng ở mức 2%

Các chuyên gia cho rằng giá sẽ tăng chậm lại. Tiến độ lạm phát của năm 2015 (trên 46%) sẽ không thể có trong năm nay. Tuy nhiên các nhà kinh tế không đồng ý với mức lạm phát ghi trong ngân sách – 12%. Cty “ICU” công bố dự báo, theo đó mức làm phát năm 2016 đạt 29,2%. Còn IMF dự báo làm phát 12%.

Ông Yurchisin cho rằng việc gia tăng giá dịch vụ nhà ở cộng đồng sẽ kéo theo tăng lạm phát ở mức 20%. “Tôi nghĩ rằng mức lạm phát sẽ không dưới 20%”, – nhà kinh tế này nói.

Đa số các chuyên gia đồng ý với tăng trưởng GDP ở mức 2% như dự báo của IMF và bộ tài chính. Cty “Concorde Capital” nói con số 0,6%, còn “ICU” đưa ra con số 2,7%. Cty “Goldman Sachs” dự báo tăng trưởng DGP 1%.

 Các chuyên gia lấy lý do rằng, vào cuối năm suy thoái kinh tế Ukraina cả năm 2015 đã giảm tiến độ xuống 10,4% chứng tỏ xu hướng tích cực của nền kinh tế, vì trước đó đã đánh giá mức suy thoái bình quân cả năm  2015 ở mức 12%.

Các chuyên gia cho rằng mức tăng trưởng GDP của Ukraina trong năm 2016 2% – là mức khả dĩ có thể đạt được nhưng khả năng hơn cả là dưới con số đó bởi vì NBU có thể vẫn phải áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hệ thống tài chính, chưa thể thả nổi tự do hoàn toàn.

Ông Yurchisin cho rằng tăng trưởng kinh tế chỉ có thể đạt được nếu như giữ đước các điều kiện hợp tác với IMF và tình hình ở Donbass ổn định. Nếu như có leo tháng và xuất hiện sự hốt hoảng thì khó có thể dự báo được tình hình. Những dự báo chỉ có thể trong điều kiện ổn định.

Nguồn: “sevodnya”

»Cùng chủ đề