Bằng các hệ thống chuyển tiền trong năm ngoái đã có 2,49 tỉ đô la được chuyển vào Ukraina từ nước ngoài, trong khi đó chuyển ra chỉ có 352 triệu. Ngân hàng quốc gia Ukraina NBU thông báo trên trang website chính thức.

Riêng trong nội bộ Ukraina nhờ các hệ chuyển tiền đã chuyển 3,67 tỉ đô la.

Trong năm 2016 trên lãnh thổ Ukraina có 39 hệ thống cung cấp dịch vụ chuyển tiền, trong số đó có 25 hệ thống được thành lập bởi các resident, 14 hệ thống của Non-resident (tổ chức tín dụng, ngân hàng đăng ký ở nước ngoài).

Dẫn đầu về số tiền chuyển khoản ở Ukraina là hệ thống chuyển tiền nhà nước – Chuyển theo bưu điện – 163,69 triệu lượt tác vụ với số tiền 1,19 tỉ đô la.

Trong số hệ thống chuyển tiền do non-resident thành lập, trong năm 2016 đứng vị trí số một là “Western Union”, ngân hàng đã chuyển 40% tất cả các tác vụ chuyển tiền từ nước ngoài vào Ukraia và 32% tác vụ chuyển tiền từ Ukraina ra ngoài.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề