Tình trạng giá đất do các địa phương quy định chưa sát dẫn đến việc bồi thường đất còn nhiều khó khăn. Năm tới, dự đoán, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn về định giá đất.

Đó là ý kiến của khá nhiều đại biểu trong hội nghị triển khai kế hoạch công tác của Bộ Tài nguyên môi trường năm 2009 tổ chức ngày 29/12. Bộ Tài nguyên Môi trường đã đưa ra 8 kế hoạch triển khai, trong đó một trong các kế hoạch quan trọng là sẽ đổi mới hệ thống tài chính đất nhằm khắc phục tình trạng giá đất do các địa phương quy định chưa sát với giá đất trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, cho biết vấn đề nóng bỏng của Hà Nội là giá đất bồi thường cho dân.Theo ông Hậu, đất bồi thường thu cho người dân là vấn đề rất khó khăn bởi mỗi tỉnh triển khai theo một hình thức khác nhau.

Ông Hậu đề xuất nên để ngành Tài nguyên Môi trường đảm nhận phần định khung giá đất, việc định giá đất đến từng dự án thuộc về ngành Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên cũng nhấn mạnh hoạt động trọng điểm nhất của năm 2009 đối với lĩnh vực đất đai là vấn đề giá đất. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực khác. “Định quá là vấn đề quan trọng nhất cần làm. Khi định giá đất được chuyển từ ngành Tài chính sang Tài nguyên, chúng ta phải đảm bảo việc định giá đất tốt hơn và sát với thực tế hơn”, ông Nguyên nhấn mạnh.


theo Dothi.net