Theo báo cáo nghiên cứu quỹ các thị trường mới nổi của CTCK Rothchild (Anh) ngày 12/12, nhiều quỹ đầu tư tại Việt Nam đã thua lỗ trong năm 2008.

Một số quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) tính theo USD giảm tới 70% so với đầu năm như: PXP Vietnam Fund (-70,6%), Vietnam Emerging Equity Fund (-70,4%)…

Số quỹ có mức giảm NAV trên 60% như: Blackhorse Enhanced Vietnam Inc (-62,6%), JF Vietnam Index ETF (-62,1%), Vietnam Enterprise Inv’ts Ltd (-61,1%), Vietnam Dragon Fund (-63,1%), Vietnam Growth Fund (-63,1%), Vietnam Holding (-60,9%)… trong khi VN-Index điều chỉnh giảm 69,6%.

Trong số 26 quỹ đại chúng đầu tư chứng khoán tại Việt Nam có báo cáo NAV được Rothchild thống kê, chỉ có Mekong Enterprise Fund chưa bị thua lỗ trong năm nay và 3 quỹ giảm NAV dưới 30% là Vietnam Equity Holding (-26,4%), Vietnam Infracstructure Ltd (-26,4%) và Vietnam Resource Investments (-23,5%).

5 quỹ đầu tư bất động sản có sự thay đổi NAV không đáng kể, ngoại trừ VinaLand tăng 17,6% so với đầu năm, JSM Indochina tăng 9,6%.

Nhìn chung, năm 2008 thực sự là năm đầy khó khăn với các quỹ, khi mà hầu hết đều giảm lợi nhuận hoặc thua lỗ. Trong khi 3 năm liền trước đó, hầu như không có quỹ nào thua lỗ.

B.Sưởng
theo ĐTCK