Công ty cổ phần quốc gia Naftogaz Ucraina vừa yêu cầu công ty Ernst & Young Ukraudit tiến hành phân tích dữ liệu của mình một cách độc lập để gửi những dữ liệu này đến đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Được biết, việc kiểm tra các tài liệu kiểm toán của Naftogaz là do yêu cầu từ phía Hội đồng Bộ trưởng. 

Trước đó, trong quá trình đàm phán với chính phủ Ucraina, IMF đã yêu cầu phải thường xuyên thông báo các chỉ số tài chính và kinh tế của Naftogaz cho mình. Đây được coi là một trong những điều kiện để Ucraina có thể nhận được những khoản viện trợ tiếp theo từ IMF. 

Công ty kiểm toán quốc tế “Ernst & Young” sẽ kiểm toán tài chính của Naftogaz theo tiêu chuẩn kiểm toán tài chính quốc tế năm 2004.

Naftogaz là tập đoàn dầu khí lớn nhất Ucraina. Công ty này độc quyền vận chuyển và lưu trữ khí đốt tự nhiên ở tại các hầm chứa, cũng như vận chuyển dầu mỏ trong nước và quốc tế.

Theo các điều khoản thỏa thuận trước đó, Ủy ban Thống kê nhà nước sẽ hàng tháng cung cấp các thông tin về giá cả, khối lượng và các khoản thanh toán nhập – xuất khẩu của khí đốt, nguồn gốc và điểm đến. Thời hạn chuyển giao các thông tin muộn nhất là 45 ngày sau khi kết thúc tháng.

Ngoài Naftogaz,  Bộ Năng lượng và Nhiên liệu, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Ủy ban điện lực quốc gia cũng phải thông báo các chỉ số tài chính, các khoản thuế, nợ, chi phí… chậm nhất là 25 ngày sau khi kết thúc tháng cho IMF. Đây được coi là một trong những biện pháp thắt chặt quản lý các khoản cho vay của IMF nhằm bảo đảm những tín dụng này được sử dụng đúng mục đích.

Phamxuan
theo Pod

»Cùng chủ đề