Cty cổ phần nhà nước “NaftoGas Ucraina” đã thanh toán hoàn toàn với Cty cổ phần mở của Nga “GasProm” số tiền mua khí đốt đã tiêu dùng trong tháng sáu. Đó là tuyên bố của vụ trưởng vụ liên lạc với báo chí của Cty “NaftoGas”, ông V.Zemlyansky.

Ông nói: “vấn đề đã giải quyết xong. Đã thanh toán đầy đủ cho 1,1 tỷ mét khối khí đốt đã dùng trong tháng sáu”.
Trong khi đó ông Zemlyansky không nói chính xác tổng số tiền đã trả cho số khí đốt tiêu dùng trong tháng sáu là bao nhiêu. Như hãng tin “UNIAN” đã đưa, theo hợp đồng ký ngày 19 tháng 1 năm 2009 thì Cty “NaftoGas Ucraina” có nghĩa vụ thanh toán hàng tháng cho Cty “GasProm” không muộn hơn ngày 7 của tháng tiếp theo sau. Nếu không thanh toán được cho số khí đốt đã dùng của tháng đã qua thì theo hợp đồng hai Cty sẽ chuyển ngay sang công thức thanh toán trước khi cấp khí đốt.

Hoàng xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề