Thư ký báo chí của công ty “Naftogas Ucraina” Valentin Zemlianski thông báo công ty đã thanh toán hết với tập đoàn “Gasprom” của Nga về số khí đốt tiêu dùng trong tháng ba theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký giữa hai bên.

“Chúng tôi đã thanh toán toàn bộ cho số khí đốt tiêu thụ trong tháng ba”, – ông Zemlianski nói nhưng không nêu tổng số tiền đã chi trả, tuy nhiên ông cho biết từ tháng 1 đến tháng 4/2009 Ucraina đã tiêu thụ 2,5 tỷ m3 khí đốt nhập khẩu.

Tính trong cả năm 2009 Ucraina sẽ phải mua 40 tỷ m3 khí đốt. Tuy nhiên hồi đầu tháng hai “Naftogas” đã yêu cầu “Gasprom” hạ định mức trên xuống còn 33 tỷ. “Gasprom” đã đồng ý, nhưng sau đó lại siết chặt điều khoản hợp đồng sau động thái Ucraina ký kết với EU bản Tuyên bố chung Brussels về nâng cấp hệ thống vận chuyển khí đốt của Ucraina mà không có sự tham gia của Nga.

Về phần mình “Naftogas” tuyên bố thoả thuận với EU không ảnh hưởng gì đến quan hệ với “Gasprom”.

Phương Anh
theo UNIAN