Chính phủ đã cho phép Phòng thuế quốc gia lùi thời hạn đóng thuế lợi nhuận khi bơm khí đốt vào hầm chứa ngầm của Naftogas.

Việc gia hạn này được thực hiện dưới hình thức vay thuế. Theo trưởng phòng báo chí Naftogas Valentin Zemlianski giải thích, mô hình thanh toán với nhà nước này cho phép công ty tránh bị đánh thuế thực tế hai lần. “Vấn đề nảy sinh khi trong quý I chúng tôi nhận 1,7 tỷ đô la của Gasprom trả trước cho phí vận chuyển khí đốt, chúng tôi đã đóng thuế cho khoản tiền này, sau đó sẽ lại buộc phải trả thuế một lần nữa khi bơm khí đốt vào hầm chứa ngầm”, – ông Zemlianski giải thích.

Trước đó phó chủ tịch ban quản trị Naftogas ông Yuri Kolbunskin đã cho biết công ty sẽ được hoãn trả thuế gần 6,7 tỷ grivna. Như vậy Naftogas có thể chia đều nợ thuế để đóng trong vòng 5 năm. Nếu năm 2009 công ty không thể thanh toán và có lý do kinh tế cho việc đó thì nợ sẽ được chuyển sang năm 2010.

Người phản đối mạnh nhất cho việc Naftogas được hoãn thuế là tổng thống Victor Yushenko. Giới thân cận tổng thống có thái độ chỉ trích trước thông tin Naftogas được hoãn thuế, nhưng công nhận rằng đây là lựa chọn ít tổn thất nhất. “Một công ty như Naftogas lẽ ra không thể là người nhận ngân sách, mà phải là người nộp ngân sách, – đại diện tổng thống về các vấn đề quốc tế và an ninh năng lượng ông Bogdan Sokolovski nói. – Nhưng cũng phải hiểu rằng công ty không còn gì để thanh toán, vì vậy phải lựa chọn”. các chuyên gia nhận định khi cho phép Naftogas hoãn thuế HĐBT đã gần như có một hành động “trả ơn” đối với Naftogas. “Không nên quên rằng ngân sách được hoàn thành và hoàn thành vượt mức (theo số liệu của Kho bạc quốc gia, từ tháng 1 đến tháng 3 ngân sách đa thu vượt 1,3% so với chỉ tiêu) phần nhiều là nhờ vào Naftogas, cụ thể là nhờ khoản thuế GTGT từ khí đốt được thông quan, – giám đốc phòng chính sách thuế và kiểm tra Viện ngân sách và nghiên cứu kinh tế xã hội Artem Rudyk nhắc nhở. – Giờ là lúc HĐBT quyết định “trả nợ” cho Naftogas.

Lê Tâm
theo Podrobnosti